Výsledky vyhľadávania

 1. Návrhy opatrení na využitie finančného lízingu pri financovaní obstarania dlhodobého majetku podniku ESA LOGISTIKA, s.r.o. Senec
  Mikluščaková Martina  Šefčíková Miriam (XXX) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  finančný lízing investícia náklady leasing costs cash flow lízing peňažné toky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26979
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrhy opatrení na zlepšenie riadenia pohľadávok v priemyselnom podniku SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., Tlmače
  Vrlová Lucia  Šefčíková Miriam (XXX) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  podnikové financie cash flow pohľadávky peňažné toky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52898
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení pre zlepšenie tvorby finančnej stratégie v SLOVARM, a.s., Bratislava = Proposal measure for improved predicate financial strategy : Bakalárska práca
  Zemanová Dáša  Knapová Dušana (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  finančná stratégia cash flow
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Financial management : Workbook
  Somorová Viera ; V270 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 61 s
  ISBN 80-227-2228-6
  Income Statement Balance Sheet cash flow Finanacial Analysis Lease Financing Financing Decision Time Value of Money
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 5. Cash Flow
  Sedláček Jaroslav 
  1. vyd.
  Brno : Computer Press, 2003 . - 190 s
  ISBN 80-7226-875-9
  cash flow manažment strategický
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  kniha

  kniha