Výsledky vyhľadávania

 1. Libraries – A Design Manual / Nolan Lushington, Wolfgang Rudorf, Liliane Wong.
   
  Basel : Birkhäuser, 2016
  ©2016 . - 1 online resource
  ISBN 9783038216308
  library library architecture library buildings architectural design civic buildings knižnica knižnice construction architektonické navrhovanie občianske budovy manuál public buildings typology typológia budov
  Comprehensive guide to the designing and planning of libraries
  https://doi.org/10.1515/9783038216308
  https://www.degruyter.com/doc/cover/9783038216308.jpg
  e-book
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 2. Univerzitná knižnica
  Orolín Matej ; V180  Hraška Jozef (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 8
  architektonické konštrukcie a projektovanie Architectural Constructions and Design bridge reinforced concrete library knižnica premostenie železobetón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104087
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Webový katalóg knižnice pre deti
  Lošák Martin ; I  Andrejčíková Nadežda (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 20.06.2014 ; Študijný program : 202
  informatika Informatics children library knižnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88141
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Metropolitná knižnica Šafárikovo námestie, Bratislava
  Pršo Michal ; A  Vojteková Eva (škol.) ; A4140
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 153
  library knižnica lamely átrium
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104020
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Objekt knižnice - Letenské sady, Praha - interiér
  Kňažeková Zuzana ; A  Vinárčiková Jana (škol.) ; A5150
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 153
  film hudba knižnica kultúrne centrum
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103973
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Knižnica
  Brix Marko ; V  Oláh Jozef (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 8
  architektonické konštrukcie a projektovanie Architectural Constructions and Design zelená strecha knižnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100532
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Knižnica
  Takáč Alfréd ; V  Puškár Anton (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Architectural Constructions and Design library Bratislava knižnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93731
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Knižnica
  Baláži Tomáš ; V  Pernišová Alena (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Architectural Constructions and Design library knižnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91875
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Nábytkový objekt pre bytový interiér
  Czéreová Lenka ; A  Paliatka Peter (škol.) ; A9190
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  knižnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95191
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Slovenská technická knižnica
  Babinec Michal ; A  Kusý Martin (škol.) ; V181
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2013
  library knižnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94499
  diplomová práca
  kniha

  kniha