Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh implementácie systému manažérstva reklamácií ako súčasť systému manažérstva kvality vo Wertheim, s.r.o., Dunajská Streda
  Modrovská Monika  Urdziková Jana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality customer satisfaction customer quality management system spokojnosť zákazníkov systém manažérstva kvality reklamácia zákazník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90570
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Riešenie problémov pomocou Six Sigma v Johnson Controls Námestovo
  Bugajová Zuzana ; J  Janiga Ivan (škol.) ; J0080
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises controlling measuring metóda Six Sigma meranie spokojnosť zákazníkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86370
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Service sharing among IMS domains
  Kováčik Tomáš ; I100  Kotuliak Ivan ; I100
  CompSysTech´11, Proceedings of the 12th International Conference on Computer Systems and Technologies Vienna, Austria, June 16-17, 2011 . s.435-441
  IMS zdieľanie služieb spokojnosť zákazníkov doručovanie služieb
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. kniha

  kniha

 5. Uplatnenie metódy plánovania experimentov v manažérstve kvality
  Kučerová Marta ; M4000 
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2010 . - 92 s
  ISBN 978-80-8096-112-1
  manažérstvo kvality plánovanie experimentov spokojnosť zákazníkov
  http://www.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (2) - skriptá
  (2) - učebnica
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zákazníkov v spoločnosti NCHZ Nováky, a.s. = The Design of the Project of Monitoring Customer Satisfaction in NCHZ Nováky a.s. Company : Diplomová práca
  Kmeť Juraj  Mĺkva Miroslava (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 80 s príl., 1 CD-ROM
  spokojnosť zákazníkov manažérstvo kvality
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zákazníkov v C.S. Cargo Slovakia a.s. = The development of the project of monitoring of customer's satisfaction in company C.S. CARGO Slovakia, Inc. : Diplomová práca
  Hoždorová Slávka  Mĺkva Miroslava (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 61 s príl., 1 CD-ROM
  spokojnosť zákazníkov manažérstvo kvality
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Budovanie systému CRM v podniku TATRACHEMA, v.d. Trnava = The introduce of CRM system in the company TATRACHEMA, v.d. Trnava : Diplomová práca
  Hajach Patrik  Pavlenda Pavel (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 67 s príl., 1 CD-ROM
  vzťahy so zákazníkmi-riadenie spokojnosť zákazníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vypracovanie projektu monitoringu spokojnosti zákazníkov v STELIT, s.r.o. Trenčín = Make out of monitoring of customer satisfaction in company STELIT, s.r.o. Trenčín : Diplomová práca
  Teplan Miroslav  Paulová Iveta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 63 s príl (1 CD-ROM)
  spokojnosť zákazníkov manažérstvo kvality
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vypracovanie monitoringu spokojnosti zákazníkov vo VVED, s.r.o. Domaniža = To carry out the project of monitoring customers satisfaction in company VVED, s.r.o. Domaniža : Diplomová práca
  Tvardošová Božena  Kučerová Marta (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 80 s príl., 1 CD-ROM
  spokojnosť zákazníkov manažérstvo kvality
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha