Výsledky vyhľadávania

 1. Prevencia rizika vzniku plesní v okolí pripojovacej škáry okna
  Chmúrny Ivan ; 010180  Puškár Anton ; 010180 Panáček Pavol (rec.) Suchánek Peter (rec.) Mintál Jozef
  1. vyd.
  Bratislava : SLOVENERGOokno, 2018 . - 104 s.
  ISBN 978-80-972797-7-6
  okno tepelný most prevencia plesne
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Vybrané tepelno-vlhkostné problémy okenných konštrukcií
  Palko Milan ; 010180  Palková Adela ; 010180
  OKNOviny . Roč. 11, č. 2 (2018), s. 25-28
  okno kondenzácia drevo
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Windows energy labelling in winter and summer conditions in Slovakia
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  APABD 2018 : . CD-ROM, s. 128-131
  okno
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Optimálna poloha okna s izolačným dvojsklom v obvodovej stene bez tepelnej izolácie so zatepleným ostením z hľadiska lineárneho stratového súčiniteľa
  Menďan Rastislav ; 010180  Pavčeková Monika ; 010180
  Almanach znalca . Roč. 18, č. 1 (2018), CD-ROM, s. 21-27
  okno lineárny stratový súčiniteľ poloha
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Renovation of window constructions on the cultural monument building
  Vavrovič Boris ; 010180  Puškár Anton ; 010180
  MABD 2017 : . CD-ROM, s. 400-407
  okno obnova zasklenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Optimálna poloha okna s izolačným dvojsklom z hľadiska kritickej vnútornej povrchovej teploty v obvodovej stene bez tepelnej izolácie so zatepleným ostením
  Menďan Rastislav ; 010180 
  Almanach znalca . Roč. 17, č. 2 (2017), CD-ROM, s. 11-17
  okno vnútorná povrchová teplota
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Prevencia hygienických problémov v okolí pripojovacej škáry okna
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  OKNOviny . Roč. 10, č. 2 (2017), s. 7-8
  okno obvodová stena
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Výsledky merania tepelnoizolačných vlastností okna s vákuovým zasklením
  Jurigová Martina ; 010180  Szabó Daniel ; 010180 Chmúrny Ivan ; 010180
  Tepelná ochrana budov 2017. Quo vadis tepelná ochrana budov : . S. 135-138
  okno súčiniteľ prechodu tepla vákuové zasklenie meranie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. An Optimal Window Position in External Walls, of Different Materials and Construction Designs, in Relation to Critical Surface Temperature
  Vavrovič Boris ; V180  Menďan Rastislav ; V180
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 820, (2016), s. 230-235
  okno obvodová stena povrchová teplota teplotný faktor
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - dizertačná práca
  článok

  článok

 10. Tepelná ochrana konštrukcií vo vzťahu k energetickej hospodárnosti budovy
  Chmúrny Ivan ; 010180 
  OKNOviny . Roč. 9, č. 1 (2016), s. 1-2
  okno strecha energetická hospodárnosť budov
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok