Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení pre rozvoj výskumu trhu v SPP, a.s. Bratislava = The suggestion of measures for development the marketing research in SPP, a.s. Bratislava : Bakalárska práca
  Marcišová Martina  Bilčík Alexander (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  vzťahy so zákazníkmi
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Increase of customer relationship value in particular phases of it´s building
  Plchová Jana ; R2020 
  CRM 2007. Customer relationship management : . s.159-162
  vzťahy so zákazníkmi budovanie vzťahu customer relationship
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. CRM and medium-sized enterprises
  Kajanová Jana ; R2020 
  CRM 2007. Customer relationship management : . s.85-90
  riadenie vzťahy so zákazníkmi Management customer relationship
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Využitie propagačnej stratégie v SPIN-SK, s.r.o. Bratislava : Bakalárska práca
  Chovanec Ján  Lenhardt Ján (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment reklama vzťahy so zákazníkmi propagačná stratégia podpora predaja
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Budovanie systému CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi) : Bakalárska práca
  Mišák Peter ; M190  Pavlendová Gabriela (XXX) ; V240
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005 . - 53 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzťahy so zákazníkmi
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Budovanie systému CRM (riadenie vzťahov so zákazníkmi) : Bakalárska práca
  Šturdík Tomáš  Pavlendová Gabriela (XXX) ; V240
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzťahy so zákazníkmi
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Využitie CRM systémov v modernej spoločnosti : Diplomová práca
  Smolejová Gabriela  Pavlendová Gabriela (XXX) ; V240
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 71 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzťahy so zákazníkmi spokojnosť zákazníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Budovanie systému "CRM" : Diplomová práca
  Moravčík Marek  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 75 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzťahy so zákazníkmi
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Riadenie vzťahov so zákazníkmi v organizácii so zavedeným systémom manažérstva kvality : Bakalárska práca
  Véber Andrej  Kučerová Marta (XXX) ; M4000
  2003 : STU v Bratislave MtF KIK, 2003
  MTF ; . - 47 s
  inžinierstvo kvality produkcie manažment kvality vzťahy so zákazníkmi
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Riadenie vzťahov so zákazníkmi : Diplomová práca
  Mizeráková Kristína  Čambál Miloš (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 84 s abstr. + príl.
  vzťahy so zákazníkmi manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha