Výsledky vyhľadávania

 1. Zodpovednosť manažéra pôsobiaceho v subjektoch finančného trhu
  Zatrochová Monika ; 902024 
  Horizonty podnikateľského prostredia. Business Environment Horizons [elektronický zdroj] : . s.290-295
  finančný trh financial market
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Economic and legal aspects influencing the financial market in Slovakia
  Zatrochová Monika ; 902024  Stejskal Rudolf ; R2020
  Problems of Management in the 21st Century . No 3 (2012), s.126-132
  ekonomické aspekty finančný trh credit risk
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Finančný trh : zbierka príkladov
  Malacká Viera 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2007 . - 115 s
  ISBN 978-80-8078-137-8
  finančný trh
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1010
  kniha

  kniha

 4. Finančný trh : Nástroje, transakcie, inštitúcie.
  Chovancová Božena 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2006 . - 611 s
  ISBN 80-8078-089-7
  finančný trh časové rady
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0010
  MTF0010
  kniha

  kniha

 5. Essentials of investments
  Bodie Zvi  Kane Alex Marcus Alan J.
  Boston : McGraw-Hill, 1998 . - 611 s
  ISBN 0-07-115428-0
  investície finančný trh medzinárodné financie medzinárodný obchod
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 6. International financial market
  Levich Richard M 
  Boston : McGraw-Hill, 1998 . - 663 s
  ISBN 0-256-13011-6
  finančné hospodárstvo finančný trh peňažníctvo bankovníctvo medzinárodný platobný styk medzinárodný obchod medzinárodné financie
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 7. Opce, swapy, futures deriváty finančního trhu
  Jindřichovská Irena  Blaha Zdenek Sid
  2.rozšír.vyd.
  Praha : Management Press, Profit, a.s, 1997 . - 206 s
  ISBN 80-85943-29-8
  finančný trh opcie finančné deriváty kapitálový trh
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  R0001
  kniha

  kniha

 8. Medzinárodné financie
  Jankovská Anežka 
  Bratislava : Elita, 1997 . - 349 s
  ISBN 80-8044-027-1
  medzinárodné hospodárske vzťahy finančný trh kapitálový trh menové kurzy devízový trh financie medzinárodné
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  MTF1100
  R0001
  kniha

  kniha

 9. Money and capital markets : Finantial institutions and instruments in global marketplace
  Rose Peter S 
  5.ed.
  Boston : McGraw-Hill, 1997 . - 721 s
  ISBN 0-256-15239-X
  finančné hospodárstvo finančný trh peňažníctvo bankovníctvo medzinárodné financie medzinárodný platobný styk medzinárodný obchod
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  R0001
  kniha

  kniha

 10. Termínové a opční obchody
  Jílek Josef 
  1.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 1995 . - 286 s
  ISBN 80-7169-183-6
  finančné deriváty finančný trh opcie termínované obchody opčné obchody
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha