Výsledky vyhľadávania

 1. Fyzikálno-metalurgické charakteristiky vysokoteplotne spájkovaných spojov = Physical-metallurgical characteristics of high-temperature brazed joints : Diplomová práca
  Tarko Juraj  Koleňák Roman (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009
  MTF ; . - 84 s 1 CD-ROM
  vysokoteplotné spájkovanie vákuové pece nehrdzavejúce ocele spájkovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zváranie nehrdzavejúcej ocele pulzným Nd:YAG laserom : Diplomová práca
  Hafnerová Nora  Kovačócy Pavel (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009
  MTF ; . - 64 s 1 CD-ROM
  zváranie laserom nehrdzavejúce ocele
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Ageing response in two types of precipitation hardenable stainless steel : Diploma work
  Mikušová Katarína  Degischer Hans-Peter (xxx) Dománková Mária (konz.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  nehrdzavejúce ocele precipitačné spevnenie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Vplyv chemického zloženia na koróznu odolnosť vo vybraných austenitických nehrdzavejúcich oceliach = Influence of chemical content on the corrosion resistance of selected austenitic stainless steels : Bakalárska práca
  Tóth Martin ; M1000  Marek Peter (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT KMI, 2007 . - 39 s 1 CD-ROM
  nehrdzavejúce ocele medzikryštálová korózia korózna odolnosť ocele
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Zváranie kombinovaných ocelí laserom = The welding of combined steels by laser : Diplomová práca
  Mikula Martin  Turňa Milan (xxx) ; M3000 Kovačócy Pavel (konz.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2007
  MTF ; . - 71 s 1 CD-ROM
  kvalita zvarov nehrdzavejúce ocele
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Korózne skúšky zvarových spojov nehrdzavejúcich ocelí = Corrosion testing of welds stainless steel : Bakalárska práca
  Polányi Miloslav  Pikna Lukáš (xxx) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2007
  MTF ; . - 42 s 1 CD-ROM
  nehrdzavejúce ocele korózia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Vplyv tepelného spracovania na mechanické vlastnosti duplexnej nehrdzavejúcej ocele STN 17 381 : Diplomová práca
  Petrašovič Patrik  Žúbor Peter (xxx) ; M130 Jesenský Michal (konz.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006
  MTF ; . - 66 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo technické materiály nehrdzavejúce ocele
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Materiálová analýza tenkostenných rúrok z austenitickej nehrdzavejúcej ocele = Material analysis of thin-walled pipes made from austenitic stainless steel : Bakalárska práca
  Červená Martina  Marek Peter (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006
  MTF ; . - 43 s 1 CD-ROM
  materiálové inžinierstvo mikroštruktúrna analýza nehrdzavejúce ocele austenitické nehrdzavejúce ocele medzikryštálová korózia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vplyv izotermického žíhania na štruktúrnu stabilitu duplexnej nehrdzavejúcej ocele STN 17 381
  Jesenský Michal ; M130  Dománková Mária ; M1000
  Fraktografia 2006 = Fractography 2006 : . s.482-488
  žíhanie stabilita nehrdzavejúce ocele
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Zváranie nehrdzavejúcich ocelí laserovým lúčom : Bakalárska práca
  Hafnerová Nora  Kovačócy Pavel (xxx) ; M3000 Patvarošová Renáta (konz.) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2006
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  technológie strojárskej výroby zváranie laserom nehrdzavejúce ocele
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha