Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh postupu tvorby a hodnotenia investičných zámerov v podmienkach podniku PAPO, s. r. o.
  Hrachová Simona ; M  Szabó Peter (škol.) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 66s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management investment investície investovanie investičný zámer
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103481
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Komparatívna analýza špeciálnych fondov nehnuteľností pomocou metódy váženého súčtu
  Pánik Miroslav ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 4 (2012), s.179-183
  bodové skóre investovanie špeciálne fondy nehnuteľností investment score function special real estate funds
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Investiční strategie pro třetí tisíciletí
  Kohout Pavel 
  6. přeprac. vyd.
  Praha : Grada, 2010 . - 287 s
  ISBN 978-80-247-3315-9
  investovanie investície
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  Investiční strategie pro třetí tisíciletí

  kniha

 4. Investiční strategie pro třetí tisíciletí
  Kohout Pavel 
  5. přeprac. a rozšír.vyd
  Praha : Grada, 2008 . - 287 s
  ISBN 978-80-247-2559-8
  investovanie investície
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha

 5. Asset Guide
  Svoboda Martin  Heussinger Werner H. Röhl Christian W.
  Brno : Computer Press, 2006 . - 372 s
  ISBN 80-251-1284-5
  financie kapitál burzové indexy cenné papiere investovanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  Asset Guide

  kniha

 6. Investiční strategie pro třetí tisíciletí
  Kohout Pavel 
  3. rozšír.vyd
  Praha : Grada, 2003 . - 276 s
  ISBN 80-247-0560-5
  investovanie investície
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 7. Využitie teórie portfólia pri finančnom investovaní podniku
  Nováková Renáta ; M300 
  Financovanie `98. Lesy - drevo . s.149-152
  portfólio investovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok