Výsledky vyhľadávania

 1. Starostlivosť o stroje a zariadenia
  Burcl Rudolf ; M190  Bestvinová Viera ; M4000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 118 s
  ISBN 978-80-8096-009-4
  priemyselné inžinierstvo a manažment dlhodobý hmotný majetok údržbársko-opravárenske systémy technická diagnostika
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Analýza hodnotenia finančnej dôveryhodnosti podniku : Diplomová práca
  Bumbálová Jana  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 73 s príl (1 CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančná analýza podniku
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Zefektívnenie náboru, výberu a rozmiestňovania zamestnancov v podniku ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ, a.s. : Diplomová práca
  Vaisová Vladimíra  Burcl Rudolf (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 83 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Plánovanie a realizácia odbytu IZOMAT, a.s. Nová Baňa : Diplomová práca
  Tužinský Peter  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 78 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment odbyt
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh prechodu riadenia organizácie na systém projektového riadenia : Diplomová práca
  Trenčan Branislav ; M190  Ončáková Eva (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 83 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment projektový manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh programu personálnej a sociálnej práce v spoločnosti CHLADIACE VEŽE BOHUNICE, spol. s r.o. Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Štrbová Jana  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika sociálna práca
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zdokonalenia vybraných personálnych činností vo firme FeD, spol., s r.o. Štefanov = Sugestion of Improvement of personnel activities in FeD, spol. s r.o. Štefanov : Diplomová práca
  Hricová Eva  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 81 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Metodika tvorby osobnej kariéry zamestnancov : Diplomová práca
  Hríbiková Eva  Šaturová Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment kariéra
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Metodika tvorba osobnej kariéry zamestnancov : Diplomová práca
  Urbanová Katarína  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 80 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment osobná kariéra
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činnosť malých a stredných podnikov : Diplomová práca
  Urbaníková Ľubica  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 67 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančný manažment finančné zdroje
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha