Výsledky vyhľadávania

 1. Tlakové preťaženia potrubí / aut. Vladimír Chmelko, Miroslav Šulko, Martin Garan
  Chmelko Vladimír ; 020010  Šulko Miroslav ; 020010 Garan Martin ; 020010
  Plyn : . Roč. 96, č. 11-12 (2016), s. 266-273
  únava materiálu fatigue damage potrubie pipe
  článok z periodika
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vplyv zaťaženia a jazdných podmienok na únavovú životnosť spriahnutých náprav nákladného auta FGS
  Jančarik Filip ; J  Chmelko Vladimír (škol.) ; J220
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 20.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics life životnosť únava materiálu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103691
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Analysis of the exhaust tract of the turbocompressor loaded by high temperature
  Magura Martin ; V190 
  Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil Engineering Series . Vol. 13, No. 2 (2013), s. 73-82
  fatigue analysis teplotné napätie thermal stress únava materiálu
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Zhodnotenie vybraných charakteristík nízkoteplotných asfaltových zmesí
  Štefunková Silvia ; V120  Souček Václav Vavřička Jiří Žák Josef
  Energetická náročnosť a úspory energie pri stavbe ciest a diaľnic : . s.82-87
  crack propagation fatigue nízkoteplotná asfaltová zmes stiffness modulus šírenie trhlín tuhosť únava materiálu warm mix asphalt
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Príprava sonotródnych nástrojových materiálov a štúdium ich vlastností
  Kubáň Matej ; J  Emmer Štefan (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials ultrasound ultrazvuk únava materiálu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72394
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Analýza príčin poškodenia membránových pružín
  Olláry Alfréd  Hazlinger Marián (škol.) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  únava materiálu metalografická analýza trhliny cracks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75358
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Únavové vlastnosti zvarových spojov
  Iždinská Zita ; J280 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 91 s
  ISBN 978-80-227-3248-2
  zvarové spoje únava materiálu
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - výskumná správa
  (1) - habilitačná práca
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF21200
  MTF4100
  kniha

  kniha

 8. Analýza príčin zlomenia vypínacích palcov membránových pružín = Analysis of breaking reasons of spring plates discharging cheeks : Diplomová práca
  Bernadičová Zuzana  Hazlinger Marián (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 75 s 1 CD-ROM
  membránové pružiny lomová plocha únava materiálu
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza poškodeného strižného nástroja = Analysis of a damaged cutting tool : Diplomová práca
  Boor Slavomír  Hazlinger Marián (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 76 s 1 CD-ROM
  strižné nástroje únava materiálu metalografická analýza fraktografia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Diagnostika kumulácie únavového poškodenia meraním mikrotvrdosti cyklicky namáhaných ocelí : Doktorandská dizertačná práca
  Šulko Miroslav ; J0010 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 76 s
  deformácia únava materiálu mechanika Vickersova metóda
  kandidátska dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha