Výsledky vyhľadávania

 1. Revitalizácia prímestskej krajiny, okolie Devínskej Kobyly
  Kachútová Mária ; A  Turancová Miriam (škol.) ; A7170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning nature protection Devínska Kobyla ochrana prírody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103786
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Waste disposal by risk analyses in Zohor location
  Škultétyová Ivona ; V280  Stanko Štefan ; V280 Galbová Kristína ; V280 Holubec Michal ; V280 Hrudka Jaroslav ; V280 Molnárová Lenka ; V280
  SGEM 2014. GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : . s. 831-838
  environmental protection nakladanie s odpadmi ochrana prírody risk analysis riziková analýza waste management
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Impact of anthropogenic interferences on ecosystem of Zelienka wetland. (abstract)
  Pásztorová Mária  Skalová Jana ; V160 Jarabicová Miroslava ; V160
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.65
  anthropogenic interferences antropogénne vplyvy mokrade Národná prírodná rezervácia National Nature Reserve nature protection ochrana prírody restoration measures revitalizačné opatrenia soil water regime vodný režim pôdy wetland
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Impact of anthropogenic interferences on ecosystem of Zelienka wetland.
  Pásztorová Mária  Skalová Jana ; V160 Jarabicová Miroslava ; V160
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.607-614
  anthropogenic interferences antropogénne vplyvy mokrade Národná prírodná rezervácia National Nature Reserve nature protection ochrana prírody restoration measures revitalizačné opatrenia soil water regime vodný režim pôdy wetland
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3010
  SVF0200
  Ochrana, tvorba a manažment krajiny

  kniha

 6. Analýza manažmentu oblasti Poiplie (abstrakt)
  Pásztorová Mária  Vitková Justína
  Ochrana a využívanie prírody a krajiny : . s.nestr.
  Management manažment mokrade nature protection ochrana prírody wetland
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Analýza manažmentu oblasti Poiplie (poster)
  Pásztorová Mária  Vitková Justína
  Ochrana a využívanie prírody a krajiny : . s.nestr.
  Management manažment mokrade nature protection ochrana prírody wetland
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Ochrana prírody a krajiny na miestnej úrovni
  Reháčková Tamara  Pauditšová Eva
  Ochrana životného prostredia a udržateľný miestny a regionálny rozvoj . s.157-177
  ochrana krajiny ochrana prírody
  kapitola(článok) z dokumentu
  BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 9. Návšteva obce Hoštětín a Centra Veronica
  Krajcsovics Lorant ; A2120 
  Informačné listy FA STU . roč.13, č.7 (2007), s.10-11
  Centrum Veronica ochrana prírody energeticky úsporné domy
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 10. Projektová príprava a rozhodovací proces v územiach so špecifickou hodnotou a územiach ochrany prírody a krajiny
  Gál Peter ; A7170 
  Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : . s.187-200
  ochrana prírody priestorové plánovanie plánovanie priestorové
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok