Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh postupu tvorby a hodnotenia investičných zámerov v podmienkach podniku PAPO, s. r. o.
  Hrachová Simona ; M  Szabó Peter (škol.) ; M8700
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 66s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management investment investície investovanie investičný zámer
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103481
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Analýza dispozičných práv k nehnuteľnostiam pri realizácii investičnej výstavby
  Zajacová Jana ; V350 
  Vývojové trendy v oblasti navrhovania,prípravy,realizácie a údržby stavieb : . s.CD-ROM, s.244-249
  investičný zámer nehnutelnosti
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Metodika sledovania úspor v rámci investičných zámerov
  Bošanský Miroslav ; J0030  Králik Marián (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises organization strategy investičný zámer stratégia podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74416
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh metodiky posudzovania efektívnosti investičných zámerov podniku = Proposal of methodics appraisal of investment objects efficiency : Diplomová práca
  Hradská Katarína  Sablik Jozef (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 85 s 1 CD-ROM
  investície investičný zámer Metódy hodnotiace
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Ekonomické hodnotenie investičného zámeru s využitím slnečnej energie vo vybranom podniku. Economic evaluation of investment project with the solar energy utilization in chosen enterprise
  Ďuricová Ivana ; M390  Lorencová Martina Hostin Stanislav ; M390
  Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni : . s.25
  investičný zámer slnečná energia
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Návrh metodiky komplexného hodnotenia investičných zámerov podniku s pomenovaním možných rizík = A Proposal of a method of a Complex Evaluation of Investment's Projects in a Company with Denomination of Eventual Risks : Diplomová práca
  Karová Lucia  Doubková Eva (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  investičný zámer
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Posúdenie efektívnosti plánovaných investičných akcií vo firme Elektrokarbon, a.s. : Diplomová práca
  Grolmus Miroslav  Riedlmajer Robert (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 70 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment investičný zámer
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Spracovanie projektu investičného zámeru podniku : Bakalárska práca
  Oboril Ivan  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 64 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment investičný zámer
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Projekt investičného zámeru : Diplomová práca
  Kucmen Radoslav  Sablik Jozef (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 79 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment investičný zámer
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Posudzovanie efektívnosti variantov investičných zámerov podniku : Bakalárska práca
  Šipekyová Jana  Černá Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 58 s príl.
  investičný zámer priemyselné inžinierstvo a manažment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha