Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh upokojenia dopravy na cestnom prieťahu v meste Šamorín
  Nagyová Kristína ; V  Bezák Bystrík (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering through road transport cestný prieťah doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76416
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Hydraulický návrh beztlakového privádzača malej vodnej elektrárne.
  Kopáčová Alexandra ; V  Dušička Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering small hydropower plant malá vodná elektráreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76421
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv prepravovanej vody na koróziu vodovodného potrubia
  Komorníková Lucia ; V  Dubová Vanda (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering corrosion vodovodné potrubie korózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76487
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Vplyv sezónnosti na spotrebu vody v obci Dlhá
  Krajčovičová Martina ; V  Dubová Vanda (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering consumption flow water voda spotreba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76446
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Výber kalibračných dát zrážkovo-odtokového modelu
  Szász Viliam ; V  Szolgay Ján (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering verification calibration verifikácia kalibrácia zrážkovo-odtokové modely
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76440
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh dopravného vybavenia mestskej cyklistickej trasy
  Riška Ľudovít ; V  Bezák Bystrík (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering cyklistická trasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76438
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh stokovej siete v obci Spišské Bystré
  Havašová Justína ; V  Sokáč Marek (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering waste water sewerage kanalizácia stoková sieť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76448
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Odhad návrhových maximálnych prietokov na povodiach bez priamych pozorovaní
  Masárová Lenka ; V  Kohnová Silvia (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering flow metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76400
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Porovnanie odhadov návrhových maximálnych prietokov na malých povodiach
  Hangoniová Simona ; V  Kohnová Silvia (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering flow odhady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76359
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Tvorba scenárov extrémneho odtoku z topenia snehu na vybranom povodí
  Psárska Zdenka ; V  Hlavčová Kamila (škol.) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering flood protection calibration simulation simulácia kalibrácia extrémny odtok protipovodňová ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76468
  bakalárska práca
  kniha

  kniha