Výsledky vyhľadávania

 1. Skvalitnenie vysokoškolského štúdia pomocou ESF. Improvement of university study quality with help of ESF
  Hambalík Alexander ; M220 
  Trendy technického vzdělávání 2005 : . s.56-59
  štúdium vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Úvod do štúdia na vysokej škole I
  Turek Ivan ; M220  Rešetová Kvetoslava ; M9300 Hrmo Roman ; M220
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 134 s
  ISBN 80-227-2162-X
  štúdium vysokoškolské práce kvalifikačné štýly učenia
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 3. Porovnanie štúdia v roku 2003/2004 s rokom 2002/2003 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU : Záverečná práca
  Urban Daniel  Tináková Katarína (konz.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2004
  MTF ; . - 65 s
  inžinierska pedagogika štúdium vysokoškolské
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Stredoškolské vzdelanie a jeho súvislosť s úspešnosťou štúdia a so záujmom o štúdium na technických univerzitách. Secondary school education and its relation to students successfulness and interest in study at technical universities
  Kaššáková Viera ; M240  Kozík Tomáš
  Technické vzdelávanie v informačnej spoločnosti . s.130-152
  vzdelanie stredoškolské štúdium vysokoškolské
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. Odborná jazyková príprava v technických odboroch vysokoškolského štúdia. Profesional Language Training in Technical Branches of University Study
  Miština Juraj ; M330  Kozík Tomáš
  Technické vzdelávanie v informačnej spoločnosti . s.320-340
  príprava jazyková štúdium vysokoškolské
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 6. Ako dosiahnuť zvýšenie záujmu o štúdium na vysokých školách technického zamerania
  Kaššáková Viera ; M240  Kozík Tomáš
  Vzájomná informovanosť cesta k efektívnemu rozvoju vedecko-pedagogickej činnosti : . s.31-35
  štúdium vysokoškolské technické vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Postoje študentov k štúdiu na MtF : Záverečná práca
  Chrenová Eva  Koláriková Helena (konz.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2003
  MTF ; . - 31 s
  inžinierska pedagogika štúdium vysokoškolské
  záverečná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Interné hodnotenie štúdia na MtF STU. Intern course evaluation at the MtF STU
  Kostelník Ján ; M220  Koláriková Helena ; M220
  CO-MAT-TECH 2002. 10. medzinárodná vedecká konferencia (Trnava, 24. - 25. október 2002) : . s.543-546
  štúdium vysokoškolské interné hodnotenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. K výučbe predmetov dotvárajúcich univerzitný charakter štúdia na STU
  Kostelník Ján ; M220  Koláriková Helena ; M220
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.61-66
  štúdium vysokoškolské
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. K vybraným aspektom štúdia na STU v Bratislave. Particular aspects of study at the Slovak University of Technology
  Kostelník Ján ; M220  Koláriková Helena ; M220
  Aula . Roč. 8, č. 4 (2000), s.93-99
  štúdium vysokoškolské
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok