Výsledky vyhľadávania

 1. SvF STU sa zúčastnila Slovenského doktorandského fóra 2019
  Bisták Andrej ; 010270 
  Informácie SvF STU : . Roč. 19, č. 2 (2019), s. 14
  doktorandské štúdium kvalita štúdia workshop
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/informacie_svf/iNFORMACIE_2-2019_w.pdf
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 2. Výuka geotechniky na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
  Slávik Ivan ; 010150 
  Geotechnika 2018 : . CD-ROM, [6] s.
  bakalárske štúdium inžinierske štúdium doktorandské štúdium štátne záverečné skúšky
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Medziuniverzitná spolupráca v doktorandskom štúdiu v odboroch geotechnika a vodné stavby
  Frankovská Jana ; 010150  Šoltész Andrej ; 010170
  Geotechnika 2016. Pokrokové metódy a tradície v geotechnike : . CD-ROM, s. 17-22
  geotechnika doktorandské štúdium vodné stavby
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Doktorandské štúdium pre učiteľov technických predmetov
  Turek Ivan ; M220 
  Aula . Roč. 14, č.1 (2006), s.40-44
  doktorandské štúdium
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Kurikulum doktorandského štúdia
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 68 s
  ISBN 80-227-2507-2
  kurikulum doktorandské štúdium
  multimédium - CD Rom
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. O doktorandskom štúdiu pre učiteľov technických predmetov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů 1, 2 : . s.166-170, zv.1
  doktorandské štúdium inžinierska pedagogika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The Unthinkable Doctorate : Proceedings of the colloquium, Brussels, 14-16 April 2005
  Brussels : Sint-Lucas, 2005 . - 467 s.
  ISBN 978-90-76101-12-5
  conference proceedings doctorates in architecture doktorandské štúdium
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 8. Doktorandské štúdium na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie MtF STU
  Krelová Katarína ; M220  Titková Zuzana ; M220
  Schola 2001 : . s.158-160
  doktorandské štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Stav doktorandského štúdia na MtF STU Trnava. State of PhD study in MtF STU in Trnava
  Krelová Katarína ; M220  Titková Zuzana ; M220
  CO-MAT-TECH 2001 : . s.536-559
  doktorandské štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Doktorandské štúdium na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie MtF STU
  Driensky Dušan ; M220 
  Seminár KIPaP 95 . s.11-13
  doktorandské štúdium
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok