Výsledky vyhľadávania

 1. SvF STU sa zúčastnila Slovenského doktorandského fóra 2019
  Bisták Andrej ; 010270 
  Informácie SvF STU : . Roč. 19, č. 2 (2019), s. 14
  doktorandské štúdium kvalita štúdia workshop
  https://www.svf.stuba.sk/buxus/docs/informacie_svf/iNFORMACIE_2-2019_w.pdf
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 2. Výuka geotechniky na Stavebnej fakulte STU v Bratislave
  Slávik Ivan ; 010150 
  Geotechnika 2018 : . CD-ROM, [6] s.
  bakalárske štúdium inžinierske štúdium doktorandské štúdium štátne záverečné skúšky
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Medziuniverzitná spolupráca v doktorandskom štúdiu v odboroch geotechnika a vodné stavby
  Frankovská Jana ; 010150  Šoltész Andrej ; 010170
  Geotechnika 2016. Pokrokové metódy a tradície v geotechnike : . CD-ROM, s. 17-22
  geotechnika doktorandské štúdium vodné stavby
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Doktorandské štúdium pre učiteľov technických predmetov
  Turek Ivan ; M220 
  Aula . Roč. 14, č.1 (2006), s.40-44
  doktorandské štúdium
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Kurikulum doktorandského štúdia
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 68 s
  ISBN 80-227-2507-2
  kurikulum doktorandské štúdium
  multimédium - CD Rom
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. O doktorandskom štúdiu pre učiteľov technických predmetov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů 1, 2 : . s.166-170, zv.1
  doktorandské štúdium inžinierska pedagogika
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The Unthinkable Doctorate : Proceedings of the colloquium, Brussels, 14-16 April 2005
  Brussels : Sint-Lucas, 2005 . - 467 s.
  ISBN 978-90-76101-12-5
  conference proceedings doctorates in architecture doktorandské štúdium
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 8. Stav doktorandského štúdia na MtF STU Trnava. State of PhD study in MtF STU in Trnava
  Krelová Katarína ; M220  Titková Zuzana ; M220
  CO-MAT-TECH 2001 : . s.536-559
  doktorandské štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Doktorandské štúdium na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie MtF STU
  Krelová Katarína ; M220  Titková Zuzana ; M220
  Schola 2001 : . s.158-160
  doktorandské štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Doktorandské štúdium na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie MtF STU
  Driensky Dušan ; M220 
  Seminár KIPaP 95 . s.11-13
  doktorandské štúdium
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok