Výsledky vyhľadávania

 1. Prečo podniky na Slovensku neinvestujú do inovácií?
  Hrašková Dagmar  Chodasová Zuzana ; R2020
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 6 (2012), s.16-21
  krízový manažment Management rizikový podniková stratégia Inovation management crisis strategy of company
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Marketing při utváření podnikové stretegie
  Kašík Mian  Havlíček Karel
  2. aktual. vyd.
  Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2012 . - 264 s
  ISBN 978-80-7408-060-9
  podniková stratégia marketing
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  MTF4100
  Marketing při utváření podnikové stretegie

  kniha

 3. Návrh riadenia stavebnej firmy v podmienkach globalizácie
  Jankovichová Eva ; V270 
  Almanach znalca . Roč.10, č. 2-3 (2011), s.60-63
  company strategy economic globalization economical growth and development ekonomická globalizácia ekonomický rast a rozvoj key processes kľúčové procesy podniková stratégia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. kniha

  kniha

 5. Návrh stratégie rozvoja firmy POBYS, o.z.
  Antalová Miriama ; J0070  Ščepka Igor (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises podniková stratégia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74448
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Vplyv globalizácie na konkurencieschopnosť stavebných firiem na Slovensku
  Jankovichová Eva ; V270 
  CzechSTAV 2010 : . s.151-155
  company strategy construction production economical growth and development ekonomický rast a rozvoj globalization conditions podmienky globalizácie podniková stratégia stavebná produkcia
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Aktuálne manažérske metódy v teórii a v praxi
  Chodasová Zuzana ; R2020 
  Ekonomické znalosti pro tržní praxi : . s.10 s
  podniková stratégia
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Inovačné prístupy vo vnútropodnikovom riadení stavebných podnikov
  Chodasová Zuzana ; R2020 
  Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi=Actual manager´s trends in theory and praxis . s.180-185
  podniková stratégia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Návrh podnikovej stratégie firmy OTS, s.r.o.(Corporate strategy proposal of OTS, s.r.o.) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Škrabák Miroslav ; J0070  Ščepka Igor (xxx) ; J0070 Sakál Peter (opon.) ; M4000
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 80 s
  podniková stratégia návrh metodiky Corporate strategy methodology proposal
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Inovácie v riadení podnikateľských subjektov
  Chodasová Zuzana ; R2020 
  70 rokov SvF STU : . s.5 s
  podniková stratégia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok