Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 24  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stus13254^"
 1. Modifikácia stratégie udržiavania systémov na základe analýzy histórie korektívnej údržby
  Kleštinec Andrej  Červeňan Andrej (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises spoľahlivosť systémov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95016
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Návrh automatického sledovania a evidencie výpadkov linky
  Vodová Silvia ; J  Hudec Martin (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality maintenance údržba spoľahlivosť systémov Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74129
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Identifikácia ukazovateľov spoľahlivosti výrobných systémov = Identification of Reliability Indicators of Production Systems : Diplomová práca
  Horváth Marián  Nánási Tibor (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 75 s 1 CD-ROM
  spoľahlivosť systémov poruchy údržba TPM
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Metodika určovania spoľahlivosti strojov a systémov
  Vrban Anton ; M180  Božek Pavol ; M6000
  1. vyd
  Trnava : Tripsoft, 2009 . - 121 s
  ISBN 978-80-89291-21-2
  spoľahlivosť strojov spoľahlivosť systémov logické systémy
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  kniha

  kniha

 6. Technická diagnostika a spolehlivost : IV. Provoz a údržba strojů
  Helebrant František 
  1. vyd., dotisk
  Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008 . - 127 s
  technická diagnostika spoľahlivosť strojov spoľahlivosť systémov manažment údržby
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2100
  kniha

  kniha

 7. Vplyv ľudského činiteľa na spoľahlivosť vybraných zariadení prenosovej sústavy : Č.ved.odb. 5.2.30. Dát. obhaj. 10.4.2008
  Nováková Adriana ; E130  Reváková Daniela (škol.) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 76 s príl. A,B,C
  Elektroenergetika ľudské faktory prenosové sústavy spoľahlivosť systémov
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Hodnotenie spoľahlivosti systémov a jeho aplikácia do energetiky = Evaluation of the reliability of the methods and their application into energetic : Diplomová práca
  Suran Peter  Gese Augustín (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 56 s príl (1 CD-ROM)
  spoľahlivosť systémov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Metódy analýzy potenciálne možných porúch výrobného systému = Methods of analysis of possible failures in production systems : Diplomová práca
  Hrčka Marek  Nánási Tibor (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 71 s 1 CD-ROM
  spoľahlivosť systémov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Fault-tolerant system
  Koren Israel  Krishna C.M
  San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, 2007 . - 378 s
  ISBN 978-0-12-088525-1
  chybová tolerancia počítačové systémy spoľahlivosť systémov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha