Výsledky vyhľadávania

 1. Požiadavky na vlastnosti materiálov pre zemné práce
  Frankovská Jana ; 010150 
  Inžinierska geológia 2020 : . CD-ROM, s. 138-145
  zemné práce vlastnosti materiálov násypy zemná konštrukcia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Meranie, analýza a modelovanie termofyzikálnych vlastností materiálov
  Čička Roman ; M1000  Drienovský Marián ; M1000 Pašák Matej ; M980 Krajčovič Jozef ; M1000 Behúlová Mária ; M2000
  36. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář : . s. 23-26
  meranie a analýza modelovanie vlastnosti materiálov
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. The influence of material properties on the radial pressure within cylindrical chambers throughout the biomass compacting process / aut. Juraj Ondruška, Peter Biath, Juraj Beniak, Viliam Čačko
  Ondruška Juraj ; J0070  Biath Peter ; J0070 Beniak Juraj ; J240 Čačko Viliam ; J0070
  ERIN 2014 : . S. [5], CD ROM
  vlastnosti materiálov properties of sorption materials
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Probleme in der Verwaltung der Bau-und Abbruchabfälle
  Ledererová Miriam ; V260 
  Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2013 : . s.227-235
  building materials odpad properties stavebné materiály vlastnosti materiálov waste
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The Science and Engineering of Materials
  Askeland Donald R.  a kol.
  6th Ed., SI
  Stamford : Cengage Learning, 2011 . - 920 s
  ISBN 978-0-495-66802-2
  štruktúra materiálov vlastnosti materiálov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Materiály kanalizačných rúr
  Rusnák Dušan ; V280 
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 21.-23.10.2009 . s.247-254
  deformation elastic pipe characteristic of materials kanalizačné rúry kruhová tuhosť life-time menovitá svetlosť nominal diameter odolnosť proti oderu pružná rúra rigid pipe sewage pipes statická únosnosť tuhá rúra vlastnosti materiálov životnosť deformácia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Štruktúra a vlastnosti nekovových materiálov
  Minárik Stanislav ; M1000  Kalužný Ján ; M240
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2009 . - 196 s
  ISBN 978-80-8096-109-1
  fyzika kvantová vlastnosti materiálov nekovové materiály
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Polymerní kompozitní materiály
  Ehrenstein Gottfried W. 
  1. vyd
  Praha : SCIENTIA, 2009 . - 351 s
  ISBN 978-80-86960-29-6
  vlastnosti materiálov kompozitné polyméry
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  MTF3110
  Polymerní kompozitní materiály

  kniha

 10. Nauka o materiálu II : Degradační procesy a design konstrukčních materiálů
  Strnadel Bohumír 
  Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2008 . - 276 s
  ISBN 978-80-248-1842-9
  náuka o materiáli vlastnosti materiálov degradačné procesy konštrukčné materiály
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1120
  kniha

  kniha