Výsledky vyhľadávania

 1. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Uplatňovanie základných nástrojov manažérstva kvality vo vybranom podniku
  Blesáková Viera ; M  Mĺkva Miroslava (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 52 s
  kvalita produkcie Production Quality quality systémy manažérstva kvality manažérstvo kvality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66070
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Uplatnenie nástrojov a metód manažérstva kvalityv ZF SACHS Slovakia, a.s. = Application of tools and methods quality management in ZF SACHS Slovakia, a.s. : Diplomová práca
  Hujsiová Zuzana  Kučerová Marta (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2009
  MTF ; . - 65 s 1 CD-ROM
  systémy manažérstva kvality
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Identifikácia a zdokumentovanie procesov systému manažérstva kvality v organizácii Nuritech Electronics SK s.r.o., Hurbanovo = Identification and documentation of the processes of the quality management system in Nuritech Electronics SK s.r.o., Hurbanovo : Diplomová práca
  Oslanecová Sylvia  Čupka Ján (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2009
  MTF ; . - 97 s príl (1 CD-ROM)
  systémy manažérstva kvality
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Návrh využitia vybraných nástrojov ametód zlepšovania manažérstva kvality pri riešení nekvality trvanlivého mlieka = Suggestion of usage selected tools and methods of quality management in solving nonquality of durable milk : Diplomová práca
  Csicsayová Tímea  Holbojová Alena (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2009
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  systémy manažérstva kvality
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh využitia vybraných nástrojov a metód zlepšovania manažérstva kvality pri riešení nepodarkovosti výrobku "Centrálny domec turbíny typu VNT" = The design of the utilization tools and methods for quality management system improvement in solution the high spoilage of product "Central turbine housing VNT type" : Diplomová práca
  Boženíková Petra  Mrvová Ivana (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2009
  MTF ; . - 77 s príl (1 CD-ROM)
  manažérstvo kvality systémy manažérstva kvality
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Systémy manažérstva kvality na vysokých školách
  Bílý Matej  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  1. vyd
  Trnava : VIVAEDUCA, 2009 . - 1 CD-ROM
  . - 72 s
  ISBN 978-80-969827-8-3
  kvalita systémy manažérstva kvality vysoké školy
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0020
  kniha

  kniha

 8. Uplatňovanie nástrojov a metód zlepšovania manažérstva kvality vo vybraných podnikoch v SR = The use of tools and methods to improve quality management in selected companies in Slovak Republic : Bakalárska práca
  Botka Marián  Paulová Iveta (XXX) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2007
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD-ROM
  systémy manažérstva kvality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh postupu na budovanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001.2001 v strojárenskom podniku : Bakalárska práca
  Baginová Veronika  Linczényi Alexander (XXX) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2007
  MTF ; . - 36 s 1 CD-ROM
  systémy manažérstva kvality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Riadenie ľudských zdrojov v systéme manažérstva kvality = Managing of human resources in the system of quality management : Bakalárska práca
  Binhacková Petra  Šurinová Yulia (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2007
  MTF ; . - 64 s 1 CD-ROM
  ľudské zdroje systémy manažérstva kvality
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha