Výsledky vyhľadávania

 1. Steiner´s theorem in physics and numerical mathematics / aut. Jana Gabková, Soňa Halusková
  Gabková Jana ; 020080  Halusková Soňa ; 020080
  Aplimat 2016 : . S. 394-399, CD ROM
  interpolácia aproximácia interpolation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Coarsening of fuzzy sets
  Bodjanova Slavka  Kalina Martin ; V220
  SISY 2013 : . s.51-56
  approximation aproximácia coarser images defuzzification defuzzifikácia fuzzy množiny fuzzy sets hrubšie obrazy specificity špecificita
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Komparácia numerických metód pre systémy obyčajných diferenciálnych rovníc so začiatočnou podmienkou
  Kmeť Milan  Vrábeľ Róbert (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  MTF ;
  approximation aproximácia diferenciálna rovnica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103406
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Aproximácia meraní funkciou dvoch premenných
  Richtáriková Daniela ; J0080 
  Zborník sympózia o počítačovej geometrii SCG´ 2013 : . s.106-108
  experimentálne meranie aproximácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Approximate evaluations based on aggregation functions
  Bodjanova Slavka  Kalina Martin ; V220
  Fuzzy Sets and Systems . Vol. 220 (2013), s.34-52
  triangular norm rough sets fuzzy relation aggregation functions granules of a fuzzy set approximation evaluation granuly fuzzy množiny fuzzy relácia rough množiny triangulárna norma aproximácia evalvácia agregačné funkcie
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Smart Technique for Identifying Hybrid Systems
  Števek Juraj  Szücs Alexander ; C7220 Kvasnica Michal ; C7220 Kozák Štefan ; E010 Fikar Miroslav ; C7220
  SAMI 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [6] s.
  hybridné systémy aproximácia nelineárne systémy ortogonálne polynómy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Aproximácia a interpolácia hraníc objektov pre transformačné kódovanie : Dát.obhaj. 20.9.2011, čís. ved. odb. 5.2.15
  Ondrušová Sandra ; E240  Polec Jaroslav (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 110 s
  Telekomunikácie Telecommunications approximation maskovanie chýb aproximácia interpolácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63921
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Realizácia fyzikálneho modelu PN priechodu v prostredí C++/java
  Firák Juraj ; E  Gallo Ondrej (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 38 s
  Aplikovaná informatika Applied Informatics aproximácia simulácia a modelovanie simulácia a verifikácia testov simulácia procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56377
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu profilu
  Eleková Ľubica ; M3200  Görög Augustín (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  aproximation krivka materiálového podielu profilu drsnosť povrchu aproximácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55059
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 10. Matematické vyjadrenie krivky materiálového podielu profilu = Mathematical expression of the material ration curve of the profile : Dizertačná práca
  Eleková Ľubica ; M3200  Görög Augustín (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 105 s príl
  drsnosť povrchu krivka materiálového podielu profilu aproximácia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha