Výsledky vyhľadávania

 1. 82. výročný míting, Bali - Indonézia, 2014
  Bednárová Emília ; V150  Minárik Marián ; V150
  XXXIV. Priehradné dni 2014 : . USB kľúč, [8] s.
  ICOLD priehrada bezpečnostný manažment
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  kniha

  kniha

 2. 81. výročný míting, Seattle - USA, 2013
  Minárik Marián ; V150  Bednárová Emília ; V150
  XXXIV. Priehradné dni 2014 : . USB kľúč, [5] s.
  ICOLD bezpečnostný manažment priehrada
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  kniha

  kniha

 3. Řízení bezpečnosti informací : 2. rozšířené vydání o BCM
  Doucek Petr  a kol.
  2. přepr. vyd.
  Praha : Professional Publishing, 2011 . - 286 s
  ISBN 978-80-7431-050-8
  informačná bezpečnosť bezpečnostný manažment
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3110
  Řízení bezpečnosti informací

  kniha

 4. Vybrané kapitoly z environmentálneho a bezpečnostného manažérstva
  Rusko Miroslav ; M5000  Balog Karol ; M5000 Tureková Ivana ; M5000
  l.vyd
  Bratislava : VeV, 2006 . - 160 s
  ISBN 80-969257-5-X
  environmentálne manažérstvo bezpečnostný manažment
  učebnica
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Využitie auditu v integrovanom systéme riadenia bezpečnosti : Diplomová práca
  Sabo Milan (XXX) ; M390  Pauličková Eva (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD-ROM)
  inžinierstvo životného prostredia bezpečnosť práce bezpečnostný manažment audit bezpečnosti
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Zavedenie systému riadenia BOZP v podniku Ján Krčula, RE-PLAST Košolná : Diplomová práca
  Karrádyová Viera  Burcl Rudolf (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 85 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment bezpečnostný manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Bezpečnostný režim vonkajšej hranice v zmysle Schengenskej dohody : Diplomová práca
  Baranovič Branislav  Fendrich Emil (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 104 s príl (1 CD-ROM)
  inžinierstvo životného prostredia bezpečnostný manažment Schengenský dohovor
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Bezpečnostní plánování
  Šenovský Michail  Adamec Vilém Vaněk Michal
  Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006 . - 86 s
  ISBN 80-86634-52-4
  krízový manažment bezpečnostný manažment plánovanie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  kniha

  kniha

 9. Bezpečnostný manažment. Safety management
  Lošák Gabriel ; M390  Turňová Zuzana ; M5000
  Akademická Dubnica 2004 : . s.325-326
  bezpečnostný manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Návrh integrácie manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti : Bakalárska práca
  Hesková Gabriela  Paulová Iveta (XXX) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIK, 2004
  MTF ; . - 50 s príl
  inžinierstvo kvality produkcie manažérstvo kvality environmentálny manažment bezpečnostný manažment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha