Výsledky vyhľadávania

 1. Interný audit integrovaného systému manažérstva kvality, environmentu a BOZP : podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 19011:2012, STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN OHSAS 18001:2009
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Kovářová Barbora (rec.) (rec.) Plevák Milan
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2018 . - 73 s.
  ISBN 978-80-263-1515-5
  audit environmentálny audit kvality audit bezpečnosti práce
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Ľudské zdroje pri environmentálnych auditoch. Human resources to environmental audits
  Hajnik Bartolomej ; M250 
  Akademická Dubnica 2001 : . s.313-316
  ľudské zdroje audit environmentálny
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 3. Metodický postup environmentálneho auditu v priemyselných podnikoch
  Sakál Peter ; M4000  Sakálová Eva
  CO-MAT-TECH 98 : . s.254-259
  audit environmentálny
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Metodické postupy pre environmentálny audit
  Bratislava : ASPEK, 1997 . - 88 s
  ISBN 80-967713-0-2
  audit environmentálny
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha