Výsledky vyhľadávania

 1. Sledovanie vplyvu obsahu plniva na kinetiku vulkanizácie gumárenskej zmesi pomocou meraní elektrických a dielektrických parametrov = Monitoring effect contents filler on kinetics vulcanization rubber mixture through the medium measured electric and dielectric parameters : Bakalárska práca
  Kresan Pavol  Bošák Ondrej (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT KMI, 2007
  MTF ; . - 49 s 1 CD-ROM
  guma elektrické vlastnosti materiálov dielektrické materiály vulkanizácia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Elektrické a dielektrické vlastnosti špeciálnych skiel určených pre aplikácie v infračervenej časti spektra = Electrical and dielectrical properties of special glasses specified for aplications in infrared part of spectra : Diplomová práca
  Mareš Jozef  Kubliha Marian (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KF, 2007
  MTF ; . - 78 s 1 CD-ROM
  elektrické vlastnosti materiálov dielektrické materiály
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Nové dielektrické materiály pre perspektívne unipolárne technológie
  Režnák Michal  Csabay Otto (škol.) ; E210
  2007 : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 62 s
  Fyzikálne inžinierstvo dielektrické materiály unipolárne prvky
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie elektrických vlastností keramických materiálov pomocou náhradného obvodu = Simulation of electrical features of ceramics materials with support of equivalent circuit : Bakalárska práca
  Šipoš Marek  Čička Roman (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2006
  MTF ; . - 39 s 1 CD-ROM
  materiálové inžinierstvo keramika dielektrické materiály
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Dielektrické prvky a systémy
  Mentlík Václav 
  Praha : BEN - technická literatura, 2006 . - 235 s
  ISBN 80-7300-189-6
  dielektriká dielektrické materiály
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  Dielektrické prvky a systémy

  kniha

 6. Dielektrické a izolačné systémy v elektrotechnike a energetike = Dielectric and Insulating systems in electrical Engineering : DISEE 2004. Zborník. 15. medzinárodná konferencia. Častá - Píla, 8.- 10. Sept. 2004
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 161 s
  ISBN 80-227-2110-7
  dielektrické materiály izolačné systémy
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Stabilizácia kremíkových štruktúr dielektrickými vrstvami
  Guldan Arnošt 
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 1973 . - 130 s 39 s
  dielektrické materiály
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Fizika elektrotechničeskich materialov
  Dekker Adrianus J 
  Moskva : Gosudarstvennoje energetičeskoje izdateľstvo, 1962 . - 254 s
  dielektrické materiály
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha