Výsledky vyhľadávania

 1. Možnosti využitia počítača pri navrhovaní technologického postupu pretlačovania : Bakalárska práca
  Beňová Martina  Sobota Róbert (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2011
  MTF ; . - 54 s., CD-ROM
  extrusion pridržiavač pretlačovanie výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62138
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Nekonvenčné spôsoby pretlačovania
  Horváth Martin  Sobota Róbert (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies hydrostatic extrusion pretlačovanie extrusion
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47210
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Výroba skrutiek pretlačovaním = The production of the screws by extrusion : Bakalárska práca
  Kučerák Patrik  Košťálová Miroslava (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  pretlačovanie objemové tvárnenie skrutky
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Zvyšovanie životnosti pretlačovacieho nástroja pre tvárnenie za tepla
  Ridzoň Martin ; M3000 
  ERIN 2008. Education, Research, Innovation :
  tvárnenie pretlačovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Význam simulačných programov pre rozvoj technológie pretlačovania = Usage of simulation programs for extrusion process : Bakalárska práca
  Ševčík Marcel  Sobota Róbert (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008
  MTF ; . - 55 s
  objemové tvárnenie pretlačovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Posudzovanie vhodnosti materiálov pre nástroje na pretlačovanie = Determining the suitability of materials for overprinting : Bakalárska práca
  Dvořák Ľubomír  Sobota Róbert (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  pretlačovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Analýza vlastností prietlačku pri doprednom pretlačovaní zo zliatiny Al-Mg-Si. The analysis of Al-Mg-Si alloy forward extruded part properties
  Bílik Jozef ; M3000  Lazar Roman ; M150 Poláčková Oľga ; M
  FORM 2008 : . s.91-94
  pretlačovanie zliatiny
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Príspevok k hodnoteniu vlastností zliatiny Al-Mg-Si pri doprednom pretlačovaní s využitím CAE
  Bílik Jozef ; M3000  Špilová Dana ; M150 Lazar Roman ; M150
  Forming 2007 : . s.23-28
  pretlačovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Analýza technologických podmienok pri pretlačovaní kovov = Analysis of technological conditions during metal extrusion : Bakalárska práca
  Šurina Stanislav  Sobota Róbert (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2007
  MTF ; . - 40 s 1 CD-ROM
  tvárnenie pretlačovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Analýza vlastností pri doprednom pretlačovaní zliatiny Al-Mg-Si
  Bílik Jozef ; M3000 
  Forming 2007 : . s.17-22
  objemové tvárnenie pretlačovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  (4) - článok
  článok

  článok