Výsledky vyhľadávania

 1. Interný audit systému manažérstva kvality : podľa STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 19011:2012
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Szalayová Sylvia ; 010270 (rec.) (rec.) Chamulová Barbara ; 010270
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2017 . - 67 s.
  ISBN 978-80-263-1167-6
  kvalita interný audit manažérstvo kvality
  monografia
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a jeho interné audity
  Makýš Peter ; 010270  Šlúch Marcel Šlúch Roman (rec.) (rec.) Richter Roman
  1. vyd.
  Žilina : M KREO, 2016 . - 96 s.
  ISBN 987-80-971299-1-0
  systém manažérstva kvality ISO 19011 ISO 9001 interný audit
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Zlepšenie úrovne manažérstva reklamácií vo vybranej organizácii
  Holečková Lucia ; M  Paulová Iveta (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 183 . - 76s CD
  Engineering of Production Quality quality interný audit kvalita manažérstvo reklamácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99237
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zlepšenie procesu interného personálneho auditu pracovných pozícií v podmienkach spoločnosti OMS, s.r.o.
  Juráň Peter ; M  Chlpeková Andrea (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 53s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant interný audit personálny audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112257
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Systém auditov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výrobnom závode
  Makuková Anna  Koncový Miroslav (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety control safety kontrola bezpečnosť interný audit
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90043
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Riadenie nezhodného výrobku vo firme TRW Automotive (Slovakia), s.r.o.
  Oprchal Tomáš ; J  Součková Ingrid (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises interný audit riadenie kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94913
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. ISO 9001:2008 a jeho interné audity podľa normy ISO 19011:2011
  Makýš Peter ; V270  Šlúch Marcel
  1. vyd.
  Žilina : M KREO s.r.o., 2012 . - 76 s
  ISBN 978-80-971299-0-3
  quality management system quality systém manažérstva kvality kvalita interný audit
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  ISO 9001:2008 a jeho interné audity podľa normy ISO 19011:2011

  kniha

 8. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Vedenie a vyhodnotenie interného auditu vo výrobnom podniku v zmysle normy ISO 14 001
  Vozárová Michaela ; J  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality interný audit Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74151
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Návrh riešení pre zlepšenie úrovne auditu projektového manažmentu v malých a stredných podnikoch v SR = Solutions to improve the level of audit of project management in small and medium-sized enterprises in Slovakia : Diplomová práca
  Horňáková Jana  Šujanová Jana (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 79 s Príloha, 1 CD-ROM
  projektový manažér interný audit projekt
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha