Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv anizotropného stavu napätosti na tuhosť pri malých pretvoreniach hrubozrnných zemín.
  Panuška Jakub ; 010150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 347-352
  anizotropia tuhosť pri malých pretvoreniach rýchlosť šmykových vĺn
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Stabilitné a filtračné problémy popolových naplavovaných odkalísk
  Zlatinská Lenka ; V150 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 538-543
  stabilita filtrácia anizotropia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Meranie pretvorení na produktoch plošného tvárnenia fotogrammetrickou metódou
  Sládeček Štefan ; J  Schrek Alexander (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials anizotropia strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94990
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Deformačné stavy materiálu po operáciách tlačenia
  Hulej Marián  Šugárová Jana (škol.) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  plošné tvárnenie ťahanie anizotropia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63354
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vplyv technologických krokov výroby na magnetické vlastnosti nanokryštalických jadier z materiálu VITROPERM = Influence of technological production steps on magnetic properties of nanocrystalline cores made of VITROPERM : Diplomová práca
  Majkútová Eva  Deanko Marián (xxx) Kusý Martin (konz.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  magnetizmus Magnetostrikcia anizotropia hysterézna slučka
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Mikroštruktúrna analýza magneticky tvrdých materiálov na báze kovov vzácnych zemín typu samárium - kobalt = Microstructural analyse of hard magnetic materials on base metals of noble earths type samarium - cobalt : Bakalárska práca
  Sabo Jaroslav  Demian Svetozár (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  magnetizmus anizotropia metalografická analýza
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Supravodivé štruktúry na báze vysokoteplotných supravodičov. Superconducting structured based on HTC superconductors : Príspevok k technológii prípravy a k vysvetľovaniu fyzikálnych vlastností. Contribution to preparation technology and understanding of physical properties
  Minárik Stanislav ; M1000 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 71 s
  ISBN 978-80-8096-029-2
  anizotropia distribučná funkcia fonóny
  http://www.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Optimalizácia sušenia dreva určeného pre akustické aplikácie pomocou elektrických metód : Bakalárska práca
  Vanya Róbert  Bošák Ondrej (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2004
  MTF ; . - 54 s
  materiálové inžinierstvo anizotropia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha