Výsledky vyhľadávania

 1. Odpadové vody a ich vplyv na rybárstvo a vodné biotopy
  Sokáč Marek ; 010280 
  Aktuálne problémy a škody v rybárstve . S. 87-98
  ryby odpadové vody kanalizácia ochrana vôd
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Biomimetiká a nové trendy zhodnocovania prírodných zdrojov pre ochranu vôd / aut. Eva Chmielewska, Pavol Hudec, Erik Čižmár
  Chmielewska Eva  Hudec Pavol ; 048130 Čižmár Erik
  GEOHEALTH : . CD-ROM, s. 42-47
  biomineralizácia zeolity ochrana vôd
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Monitoring and protection of surface water quality in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Galík Matúš ; V280
  Zaopatrzenie w wode, jakość i ochrona wód : . S. 297-310
  kvalita vody ochrana vôd povrchová voda surface water water protection water quality
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Groundwater quality and protection in the Slovak Republic
  Kriš Jozef ; V280  Hanková Martina ; V280 Brtko Juraj
  Instal . No. 3 (2013), s.54-60
  groundwater ochrana vôd podzemná voda povrchová voda protection surface water vodné zdroje water resources
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. História, súčasnosť a budúcnosť ochrany vôd v SR.
  Sokáč Marek ; V280  Rajczyková Elena Makovinská Jarmila
  AQUA 2011 : . s.35-46
  budúcnosť future história history ochrana vôd water protection
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 6. Vodné hospodárstvo krajiny
  Kalúz Karol  Rehák Štefan Hlavčová Kamila ; V160 Szolgay Ján ; V160
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010 . - 314 s
  ISBN 978-80-552-0513-7
  legislatíva ochrana vôd
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 7. Posúdenie kvality povrchovej vody v trnavskom regióne = Evaluation of the quality of superficial water at Trnava region : Bakalárska práca
  Šarvaicová Klaudia  Michalíková Anna (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2007
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  povrchové vody ochrana vôd
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Látky škodiace vodám v I.D.C. HOLDING, a.s., o.z. Figaro Trnava a potreba vypracovania havarijného plánu : Diplomová práca
  Knapová Tatiana  Tureková Ivana (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2005
  MTF ; . - 76 s príl (1 CD)
  inžinierstvo životného prostredia ochrana vôd
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Ochrana vôd
  Chmielewská Eva 
  Bratislava : Epos, 2004 . - 111 s
  ISBN 80-8057-620-3
  ochrana vôd odpadové vody
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3120
  Ochrana vôd

  kniha

 10. Aktualizácia Havarijného plánu v ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s. Trnava v zmysle vyhlášky 556/2002 : Bakalárska práca
  Tureková Ivana (XXX) ; M5000  Hercová Stanislava
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2004
  MTF ; . - 56 s príl (1 CD)
  inžinierstvo životného prostredia ochrana vôd
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha