Výsledky vyhľadávania

 1. Biomass compaction : The effects of pressing chamber design parameters on extrusion quality / aut. Peter Križan
  Križan Peter ; 020070 
  1. vyd.
  Cham Springer Nature Switzerland 2021 . - 162
  ISBN 978-3-030-89956-1 (e-book). -- ISBN 978-3-030-89955-4
  biomasa zhutňovanie brikety pelety experimentálny výskum konštrukcia lisovacia komora hustota výliskov axiálny tlak radiálny tlak biomass densification briquettes pellets experimental research construction pressing chamber biofuels density axial pressure radial pressure
  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-89956-1#toc
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  kniha

  kniha

 2. Experimentálne stanovenie veľkosti trecích síl v lisovacej komore počas zhutňovania / aut. Peter Križan, Miloš Matúš, Ľubomír Šooš
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  Energie z biomasy XXI : . S. 45 - 57
  biomasa zhutňovanie hustota výliskov lisovací tlak veľkosť frakcie lisovacia komora trecia sila protitlak koeficient trenia biomass densification extrusions density compression pressure particle size pressing chamber friction force counter pressure friction coefficient
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 3. Výskum možností lisovania kakaových šupiek do formy tuhých biopalív / aut. Peter Križan, Miloš Matúš, Jozef Bábics
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Bábics Jozef ; 020070
  Energie z biomasy XXI : . S. 33 - 44
  biomasa kakaové šupky zhutňovanie hustota výliskov lisovací tlak veľkosť frakcie biomass cocoa husks densification extrusions density compression pressure particle size
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 4. Investigation of cocoa husks densification possibilities / aut. Peter Križan, Miloš Matúš, Jozef Bábics, Juraj Beniak
  Križan Peter ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Bábics Jozef ; 020070 Beniak Juraj ; 020070
  International Journal of Research - GRANTHAALAYAH . Vol. 9, Iss. 12 (2021), s. 336 - 348
  biomasa kakaové šupky zhutňovanie hustota výlisku lisovací tlak veľkosť frakcie biomass cocoa husks densification extrusions density compression pressure particle size
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 5. Dvojkomorový závitovkový lis - návrh konštrukcie a riadenia parametrov procesu briketovania / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Ľubomír Šooš, Juraj Beniak
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070 Beniak Juraj ; 020070
  Energie z biomasy XXI : . S. 58 - 68
  biomasa závitovkový lis briketovací lis zhutňovanie briketa riadenie procesu briketovania biomass screw press briquetting press densification briquette control of briquetting process
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 6. Konštrukčný návrh modulárnej lisovacej stolice na simuláciu a výskum procesu lisovania biomasy / aut. Miloš Matúš, Jozef Bábics, Peter Križan, Ľubomír Šooš
  Matúš Miloš ; 020070  Bábics Jozef ; 020070 Križan Peter ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  Energie z biomasy XXI : . S. 115 - 126
  biomasa zhutňovanie lisovacie nástroje lisovacia komora parametre lisovania biomass compaction pressing tools pressing chamber pressing parameters
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 7. Lisovanie biomasy - definovanie, tvorba a význam silových väzieb medzi časticami biomasy / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Adriána Pavúčková
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Pavúčková Adriána
  Energie z biomasy XXI : . S. 93 - 104
  silové väzby biomasa lisovanie peleta briketa mechanizmus zhutňovania force bonds biomass pressing pellet briquette compaction mechanism
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 8. Aditíva a ich efekt v procese peletovania biomasy / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Juraj Beniak
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Beniak Juraj ; 020070
  Energie z biomasy XXI : . S. 82 - 92
  aditívum silové väzby biomasa lisovanie peleta briketa additive force bonds biomass pressing pellet briquette
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Konštrukcia nástrojov pre peletovacie lisy / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Ľubomír Šooš, Juraj Beniak, Viliam Veteška
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070 Beniak Juraj ; 020070 Veteška Viliam
  Energie z biomasy XXI : . S. 69 - 81
  peletovanie peletovací lis peletovacie nástroje peletovacia matrica zhutňovanie biomasa pelleting pelleting press pelleting tools pelleting die densification biomass
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Design of pressing tools for pelleting machines / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Ľubomír Šooš, Viliam Veteška
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070 Veteška Viliam
  World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences . Vol. 4, iss. 1 (2021), s. 52 - 62
  peletovanie peletovací lis peletovacie nástroje peletovacia matrica zhutňovanie biomasa pelleting pelleting press pelleting tools pelleting die densification biomass
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok