Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyvy zmeny klímy na využívanie hydroenergetického potenciálu vo vybraných povodiach na Slovensku
  Rončák Peter ; 010160  Rumann Ján ; 010170 Hlavčová Kamila ; 010160 Szolgay Ján ; 010160
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 4, iss. 1 (2018), online, s. 78-84
  hydroenergetický potenciál model WetSpa klimatická zmena
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2018/CJCE_2018_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Dodatočné energetické využitie existujúcich vodných diel
  Dušička Michal ; 010170  Šulek Peter ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 40-44
  hydroenergetický potenciál dodatočné využitie HEP
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Využívanie vodnej energie na Slovensku
  Dušička Peter ; 010170  Šulek Peter ; 010170
  Životné prostredie : . Roč. 49, č. 1 (2015), s. 34-40
  využitie vodnej energie hydroenergetický potenciál vodná elektráreň
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Pit Intake Structures
  Dušička Michal ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2015 : . CD-ROM, s. 44-48
  šachtové vtokové objekty malá vodná elektráreň hydroenergetický potenciál
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Oblasť hydroenergetického potenciálu : Analýza
  Bratislava : STU, 2014 . - 155 s
  hydroenergetický potenciál
  výskumná správa
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Obnoviteľné zdroje energie II : biomasa - slnko - voda
  Dušička Peter ; V170  Hutňan Miroslav ; C6290 Janíček František ; E020 Kutiš Vladimír ; E020 Murín Justín ; E020 Paulech Juraj ; E020 Perný Milan ; E020 Šály Vladimír ; E020 Šulc Igor ; E020 Šulek Peter ; V170 Šurina Igor ; C9380 (rec.) Altus Juraj (rec.) Duriš Rastislav
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 336 s.
  ISBN 978-80-89402-68-7
  vodná elektráreň hydroenergetický potenciál obnoviteľné zdroje energie fotovoltaika biomasa
  monografia
  (8) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0210
  SVF0100
  kniha

  kniha

 7. Vodná energia / aut. Peter Dušička, Peter Šulek
  Dušička Peter ; V170  Šulek Peter ; V170
  Obnoviteľné zdroje energie II : . S. 238-258
  vodná elektráreň hydroenergetický potenciál obnoviteľné zdroje energie
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 8. Využitie hydraulickej schémy starého mlyna pre výstavbu MVE Meliata
  Dušička Michal ; V170 
  25. konferencia mladých hydrológov. 12. konferencia mladých vodohospodárov. [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [11] s.
  hydroenergetic potencial hydroenergetický potenciál malá vodná elektráreň milling machine mlyn small hydro power plant
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - monografia
  (3) - skriptá
  článok

  článok

 9. The small hydropower plants in Slovakia - the preparation of the projects
  Dušička Peter ; V170  Šulek Peter ; V170 Rumann Ján ; V170
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.97-106
  hydroenergetický potenciál hydropower potential malá vodná elektráreň project projekt small hydropower plant
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. MVE v SR a skúsenosti s ich prípravou na strednom Hrone
  Šulek Peter ; V170  Dušička Peter ; V170 Rumann Ján ; V170
  Eurostav . Roč.19, č.7-8 (2013), s.28-30
  hydroenergetic potencial hydroenergetický potenciál MVE project projekt small hydro power plant
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok