Výsledky vyhľadávania

 1. Interný audit integrovaného systému manažérstva kvality, environmentu a BOZP : podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 19011:2012, STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN OHSAS 18001:2009
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Kovářová Barbora (rec.) (rec.) Plevák Milan
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2018 . - 73 s.
  ISBN 978-80-263-1515-5
  audit environmentálny audit kvality audit bezpečnosti práce
  učebnica
  ACA - Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Audit bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo vybranom podniku = Audit health and safety at work in selected organisation : Bakalárska práca
  Ďureje Jozef  Tureková Ivana (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 57 s príl (1 CD-ROM)
  audit bezpečnosti práce
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Audit bezpečnosti práce, súčasť manažmentu a.s. Chemosvit : Diplomová práca
  Šelleng Eduard  Rajzinger Jozef (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2004
  MTF ; . - 91 s 1 CD
  inžinierstvo životného prostredia bezpečnostný manažment audit bezpečnosti práce
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha