Výsledky vyhľadávania

 1. Aplikácia pre výpočet produktivity ľudskej práce na výrobných linkách, jej ohodnocovanie, štatistiky a výpočet bonusov = Application for human productivity counting on the production lines, work rating, statistic and bonuses counting : Diplomová práca
  Sobinovský Ľubomír  Važan Pavel (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  manažment výroby objektová analýza produktivita práce programovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. UML srozumitelně
  Kanisová Hana  Müller Miroslav
  2.aktual.vyd.
  Brno : Computer Press, 2006 . - 176 s
  ISBN 80-251-1083-4
  objektové modelovanie programovacie jazyky objektová analýza objektovo orientované jazyky UML
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  UML srozumitelně

  kniha

 3. UML srozumitelně
  Kanisová Hana  Müller Miroslav
  1. vyd
  Brno : Computer Press, 2004 . - 158 s
  ISBN 80-251-0231-9
  objektové modelovanie programovacie jazyky objektová analýza objektovo orientované jazyky UML
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  MTF0010
  kniha

  kniha

 4. Analýza objektovo orientovaných prostriedkov pre špecifikáciu, analýzu a návrh IS : Bakalárska práca
  Kaloudová Eva  Jedlička Martin (XXX) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2004
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD)
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle objektová analýza objektové modelovanie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha