Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zefektívnenie procesov riadenia zásob a skladového hospodárstva pri výrobe navijaka 2N v podniku LKT, s.r.o.
  Zurvalcová Lucia ; M  Kelemenová Zuzana (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 52s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management logistics produkty logistika zásoby sklady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66378
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Úvahy o realizácii presnej výroby. Accounts of the realisation of the precision production
  Lipa Zdenko ; M3000  Görög Augustín ; M3000 Görögová Ingrid ; M3000
  Nové smery vo výrobných technológiách 2008. New ways in manufacturing technologies 2008 : . s.19-22
  presná výroba produkty
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Nové trendy pri tvorbe marketingových koncepcií. New trends in creating marketing conceptions
  Jedlička Milan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 23 (2007), s.39-47
  marketing produkty dopyt Ponuka
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Návrh marketingovej stratégie vo vybranej firme.(Application of marketing strategy in chosen compa-ny) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Lučenič Martin ; J120  Králik Marián (xxx) ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 105 s
  marketing konkurencieschopnosť kvalita reklama produkty competitive advantage Advertisement customer
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Návrh marketingového mixu uvedenia nového výrobku spoločnosti Chemolak, a.s. Smolenice na trh = The suggestion of marketing-mix for introduction of the new product company Chemolak, a.s. Smolenice into the market : Diplomová práca
  Kubík Vladimír  Lenhardt Igor (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 84 s príl (1 CD-ROM)
  marketing-mix produkty reklama
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Strategické formovanie vybraného produktu : Bakalárska práca
  Lenhardt Michal  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 43 s 1 disketa
  priemyselné inžinierstvo a manažment produkty
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Marketingový mix - tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Bakalárska práca
  Barták Milan  Molnárová Dagmar (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment produkty ceny distribúcia propagácia podniku
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Marketing - mix - tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Bakalárska práca
  Bachárová Jana  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 58 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment produkty ceny propagácia podniku marketing mix
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Marketing mix, tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Bakalárska práca
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment produkty ceny propagácia podniku marketing mix
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Marketing mix, tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Bakalárska práca
  Adamová Miroslava  Molnárová Dagmar (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2004
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment produkty ceny propagácia podniku marketing mix
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha