Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému nástupníctva v podmienkach podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Fulek Roman ; M  Koltnerová Kristína (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 82s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management vzdelávanie zamestnancov hodnotenie zamestnancov riadenie kariéry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99339
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
  Kulišková Petra ; M  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management riadenie ľudských zdrojov hodnotenie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102462
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh zlepšenia systému hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov v podniku MONTEX - PRO s.r.o.
  Kubicová Zuzana ; M  Gyurák Babeľová Zdenka (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management výkonnosť zamestnancov hodnotenie zamestnancov pracovný výkon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90407
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení v procese hodnotenia zamestnancov v podniku Holcim (Slovensko) a. s.
  Hlúchová Daša ; M  Homokyová Mária (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant personálny manažment pracovný výkon hodnotenie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95220
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
  Bálintová Miriam ; M  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 53 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management hodnotenie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62040
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh pre zefektívnenie riadenia a rozvoja zamestnancov v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o., Trnava podľa kompetencií
  Kubovičová Lucia  Jakábová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 66 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management competency evaluation of employees hodnotenie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80106
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení na zdokonalenie systému hodnotenia zamestnancov v spoločnosti Vetter Slovakia, spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Kašníková Kristína ; M4000  Čambál Miloš (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 66 s., CD-ROM
  ľudské zdroje hodnotenie zamestnancov human resources priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62006
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov : Bakalárska práca
  Alakšová Diana  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 53 s., CD-ROM
  hodnotenie zamestnancov ľudské zdroje kritériá hodnotenia evaluative criteria priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62039
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh opatrení k zlepšeniu hodnotenia zamestnancov : Bakalárska práca
  Topoľská Veronika  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 49 s., CD-ROM
  evaluation of employees hodnotenie zamestnancov spokojnosť zamestnancov kritériá hodnotenia výkon personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62082
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha