Výsledky vyhľadávania

 1. Lampy verejného osvetlenia v Bratislave : sprievodca premenami verejného osvetlenia hlavného mesta SR
  Nýdr Martin  Bisták Andrej ; 010270
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2019 . - 215 s.
  ISBN 978-80-227-4961-9
  verejné osvetlenie architektonické osvetlenie iluminácia svietidlá dejiny techniky
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Technika v antice
  Cech Brigitte 
  Praha : Grada Publishing, 2013 . - 256 s
  ISBN 978-80-247-3786-7
  dejiny techniky technika antika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  Technika v antice

  kniha

 3. Vývoj techniky a technológie od staroveku po dnes
  Vasilko Karol 
  Prešov : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 387 s
  ISBN 978-80-553-0681-0
  dejiny techniky technológie osobnosti objavy vynálezy
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Když Krupp byl "dělovým králem" ... : Fa. Fried. Krupp/Essen od založení ocelárny po rozšíření ve zbrojovku a koncern (1811 - počátek 90. let 19. století)
  Jindra Zdeněk 
  1. vyd
  Praha : Univerzita Karlova, 2009 . - 640 s
  ISBN 978-80-246-1591-2
  dejiny techniky oceliarstvo zbrojársky priemysel
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  Když Krupp byl "dělovým králem"

  kniha

 5. Banícka a lesnícka akadémia slovom a obrazom
  Herčko Ivan 
  1. vyd
  Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008 . - 286 s
  ISBN 978-80-8083-616-0
  vysoké školstvo dejiny techniky
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Dejiny vedy a techniky v systéme humanizácie vzdelávania. History of science and technology in system humanization education
  Petráš Milan ; M310 
  Humanizácia vzdelávania na univerzitách a fakultách technického zamerania na prahu 3. tisícročia : . s.57-58
  dejiny techniky vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vyučovanie dejín techniky na Materiálovotechnologickj fakulte a na ďalších fakultách STU v Bratislave
  Chyba Juraj ; M310 
  Dějiny vědy a techniky 5. : . s.38-40
  dejiny techniky
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Miesto Aurela Stodolu v dejinách vedy a techniky na Slovensku
  Chyba Juraj ; M310 
  Dějiny vědy a techniky 5. : . s.26-29
  dejiny techniky dejiny vedy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Význam disciplíny "dejiny techniky" pre inžinierske štúdium
  Chyba Juraj ; M310 
  Úloha a podiel výučby spoločenských vied pri formovaní profilu absolventov inžiniersko-tehnického štúdia : . s.72-76
  dejiny techniky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Skúsenosti z vyučovania predmetu Dejiny techniky
  Chyba Juraj ; M310 
  Výmena skúseností z vyučovania jazykov a humanitných predmetov na vysokých školách nefilologického zamerania : . s.131-133
  dejiny techniky
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok