Výsledky vyhľadávania

 1. Stanovenie hodnoty podnikov / aut. Zora Petráková ; rec. Milan Kubica, Milan Nič
  Petráková Zora ; 010320  Kubica Milan (rec.) Nič Milan (rec.)
  2. vyd.
  Bratislava: Spektrum STU, 2018 . - 67 s.
  ISBN 978-80-227-4858-2
  ohodnocovanie majetku finančné zdroje finančná analýza podniku
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF1100
  kniha

  kniha

 2. Sustainability issues and energy saving rooftop extensions
  Zajacová Jana ; V350  Špirková Daniela ; R2020
  Rešenije regionaľnych ekologičeskich problem : . s.41-44
  energeticky úsporné nadstavby energy saving rooftop extensions financial barriers finančné bariéry finančné zdroje
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Návrh opatrení na zefektívnenie využívania finančných zdrojov podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
  Kureková Eva  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  obežný majetok finančné zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52982
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Analýza zdrojov financovania podniku PACT Technologies Manufacturing s.r.o. a návrh na zlepšenie jeho finančnej štruktúry
  Teplan Tomáš  Šnircová Jana (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  finančné zdroje finančná analýza financial analysis
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52930
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vývoj a financovanie malých a stredných výrobných podnikov na Slovensku
  Beňadik František ; J0030  Tekulová Zuzana (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises financovanie malé a stredné podniky finančné zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74392
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Návrh optimálneho spôsobu získania finančných zdrojov v podmienkach vybraného podniku : Diplomová práca
  Kollárová Andrea  Šimončičová Edita (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 104 s príl., 1 CD-ROM
  finančná analýza finančné zdroje
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Získavanie finančných zdrojov na financovanie malých a stredných podnikov = Acquisition financial sources for financing small and medium companies : Diplomová práca
  Ulbricht Ivan  Gašparovič Andrej (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  finančná analýza podniku finančné zdroje finančný manažment
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení na formu obstarania dlhodobého hmotného majetku vo firme SPEKO Šaľa, s.ro. = Extraction of financial resources for business activity of small and middle companies : Bakalárska práca
  Herdová Natália (XXX)  Karkušová Silvia
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 67 s príl (1 CD-ROM)
  finančné zdroje
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza získavania finančných zdrojov na podnikateľskú činnosť podniku EVPÚ, a.s. Nová Dubnica : Bakalárska práca
  Pavlíková Ingrid  Ševčíková Ľudmila (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 62 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Získavanie finančných zdrojov pre podnikateľskú činosť malých a stredných podnikov : Bakalárska práca
  Lúčanová Jarmila  Tureček Karol (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha