Výsledky vyhľadávania

 1. Manažérske kompetencie v rámci riadenia nehmotného majetku podniku. Managerial competences within corporation intangible assets managing
  Šefčíková Miriam ; M4000 
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti VI. : . s.218-220
  nehmotný majetok podniku manažérske kompetencie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Ochrana nehmotného majetku v priemyselnom podniku : Diplomová práca
  Kučerová Andrea  Chynoradský Ivan (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 75 s príl., 1 disketa
  priemyselné inžinierstvo a manažment nehmotný majetok podniku
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Ohodnocovanie nehmotného majetku podniku : Dizertačná práca
  Chynoradská Šefčíková Miriam ; M190  Sablik Jozef (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2004 . - 157 s príl (autoreferát)
  nehmotný majetok podniku
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Goodwill podniku a jeho ohodnotenie. Company goodwill and its valuation
  Šefčíková Miriam ; M4000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 13 (2002), s.93-98
  podnik nehmotný majetok podniku
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok