Výsledky vyhľadávania

 1. Projektový manažment / aut. Jana Samáková, Jana Šujanová
  Samáková Jana ; 064000  Šujanová Jana
  1. vyd.
  Trnava : Vydavateľstvo AlumniPress, 2019 . - 218 s.
  ISBN 978-80-8096-259-3
  projektový manažment projektové riadenie procesné riadenie
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Návrh implementácie procesného prístupu v oblasti personalistiky v spoločnosti Praktik Textil s.r.o., Trnava
  Drobná Dominika ; M  Jakábová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 80s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management process management implementácia procesného riadenia procesné riadenie procesný prístup proces
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99282
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. FMEA analýza pri procesnom riadení podniku MARTINREA SLOVAKIA
  Macejka Patrik ; J  Součková Ingrid (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises process management FMEA analysis procesné riadenie proces FMEA analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103805
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Procesní řízení pro manažery : Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli
  Fišer Roman 
  Praha : Grada Publishing, 2014 . - 173 s
  ISBN 978-80-247-5038-5
  procesné riadenie modelovanie procesov
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1110
  Procesní řízení pro manažery

  kniha

 5. Velká kniha o řízení firmy : praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace
  Janišová Dana  Křivánek Mirko
  Praha : Grada Publishing, 2013 . - 394 s
  ISBN 978-80-247-4337-0
  riadenie firmy procesné riadenie riadenie ľudských zdrojov manažment
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  Velká kniha o řízení firmy

  kniha

 6. Procesné uplatnenie ergonomického programu v podnikovej praxi
  Straková Naďa ; M4000  Hatiar Karol (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 134 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management process management ergonomics program projektové riadenie procesné riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46145
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Procesné riadenie a systémové myslenie ako východiská udržateľného marketingu v kontexte so stratégiou udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania
  Tokárová Michaela ; M4000  Sakál Peter ; M4000 Hrdinová Gabriela ; M4000
  Procesné riadenie 2012 : . s.[8]
  udržateľný marketing spoločenská zodpovednosť podnikov procesné riadenie
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Procesně řízená organizace
  Řepa Václav 
  1. vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2012 . - 301 s
  ISBN 978-80-247-4128-4
  procesné riadenie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  MTF2110
  Procesně řízená organizace

  kniha

 10. Návrh opatrení na zefektívnenie procesov vstupnej a priebežnej kontroly v spoločnosti ZF Levice, s. r. o. : Bakalárska práca
  Federičová Jana  Cibulka Viliam (škol.) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 44 s., CD-ROM
  procesné riadenie vstupná kontrola priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46911
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha