Výsledky vyhľadávania

 1. Hlavné zdroje ekonomického a spoločenského rozvoja - informácie a znalosti
  Heretiková Katarína ; V350 
  Solidarita a spravedlnost v sociálním rozvoji : . s.21-24
  economic globalization ekonomická globalizácia knowledge - based society transformácia ekonomiky transformation of economy znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Nástup znalostnej ekonomiky a jej vplyv na utváranie nových ekonomických teórií
  Heretiková Katarína ; V350 
  Spoločenskovedné vzdelávanie na technických univerzitách a proces globalozácie. [elektronický zdroj] : . s.53-56
  economic globalization ekonomická globalizácia information of economy knowledge - based society transformácia ekonomiky znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Postupný prechod k znalostnej ekonomike a spoločnosti - dôsledok globalizácie
  Heretiková Katarína ; V350 
  Proces globalizácie a jeho vplyv na ekonomiku a spoločnosť [elektronický zdroj] : . s.25-28
  economic globalization ekonomická globalizácia society of knowledges transformácia ekonomiky transformation of economy znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Informácie a vzdelávanie ako základ znalostnej spoločnosti
  Heretiková Katarína ; V350 
  Humanizácia vzdelávania na technických univerzitách : . s.36-39
  economic globalization ekonomická globalizácia knowledge - based society transformácia ekonomiky transformation of economy znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 5. Znalostná ekonomika ako dôsledok postupujúcej globalizácie
  Heretiková Katarína ; V350 
  Akademické pohledy do znalostní ekonomiky : . s.92-96
  globalizácia-ekonomika society of knowledges transformácia ekonomiky transformation of economy znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Zmeny v štruktúre spoločnosti - nástup znalostnej ekonomiky
  Heretiková Katarína ; V350 
  Spoločenské zmeny ako dôsledok globalizácie : . s.10-14
  globalizácia-ekonomika transformácia ekonomiky znalostná spoločnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Identifikácia predpokladov a možností prekonávania technologickej a inovačnej medzery SR : Zhrnutie
  Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2005 . - 32 s
  ISBN 80-7144-144-9
  transformácia ekonomiky
  brožúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 8. Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska
  Morvay Karol 
  Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2005 . - 328 s
  ISBN 80-7144-143-0
  transformácia ekonomiky
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4100
  kniha

  kniha

 9. Analýza trhu práce v podmienkach reštrukturalizácie našej ekonomiky ako východisko tvorby vzdelávacích manažérskych systémov vyššieho stupňa
  Brezník Jozef ; M190 
  Vedecko-výskumná činnosť katedry marketingu (abstrakty) . s.68
  vzdelávanie manažérov transformácia ekonomiky
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Dynamika v spotrebiteľskom správaní slovenského obyvateľstva v procese transformácie ekonomiky - významný faktor marketingového makroprostredia podniku
  Šalgovičová Jarmila ; M4000 
  CO-MAT-TECH 96 : . s.251-255
  transformácia ekonomiky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok