Výsledky vyhľadávania

 1. Zeolity - od mineralogickej rarity po sofistikované adsorbenty a katalyzátory / aut. Pavol Hudec
  Hudec Pavol ; 048170 
  VTS News [elektronický zdroj] . Roč. 3, č.1 (2015), online, s. 9-13
  zeolity adsorbenty katalyzátory
  http://www.zsvts.sk/wp-content/uploads/2015/04/VTS-news-3_2015.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Štúdium sorpcie fenolu alternatívnymi adsorbentmi
  Vargová Mária ; M  Soldán Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety red mud black nickel mud phenol adsorption sorption adsorbents fenol červený kal adsorbenty adsorpcia sorpcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78730
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Textúra tuhých látok : Charakterizácia adsorbentov a katalyzátorov fyzikálnou adsorpciou dusíka
  Hudec Pavol ; C8170  Schneider Petr (rec.) Králik Milan (rec.) Kučera Milan (rec.)
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012 . - 311 s. [27,310 AH
  ISBN 978-80227-3698-5
  katalyzátory adsorbenty zeolity adsorpcia dusíka merný povrch objem pórov
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. Peculiarities and possibilities of the evaluation of micro-mesoporous properties of solids from standard nitrogen adsorption data
  Hudec Pavol ; C8170 
  Proceedings of the 11th Pannonian International Symposium on Catalysis : . s.77-79
  adsorpcia dusíka textúra adsorbenty katalyzátory
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Investigation of Internal Structure of Porous Adsorbent by Transmission Electron Microscopy: The Evaluation of Sample Preparation Techniques
  Gramblička Michal ; C6230  Rusnák Andrej Uhrík Branislav Sulová Zdena Polakovič Milan ; C6230
  38th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering : . s.212
  pór adsorbenty FractoGel EMD Hicap (M) transmisná elektrónová mikroskopia príprava vzorky
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Využitie odpadu pri adsorpcii organických látok : Diplomová práca
  Koláriková Eva  Soldánová Zuzana (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2005
  MTF ; . - 66 s 1 CD
  inžinierstvo životného prostredia adsorbenty
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Štúdium adsorpčných vlastností červeného kalu : Diplomová práca
  Pompura František  Soldánová Zuzana (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2005
  MTF ; . - 58 s 1 CD
  inžinierstvo životného prostredia adsorbenty adsorpcia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Využitie odpadu z výroby niklu ako adsorbentu : Bakalárska práca
  Peťovská Mariana  Soldánová Zuzana (XXX) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2005
  MTF ; . - 39 s 1 CD
  inžinierstvo životného prostredia adsorbenty
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha