Výsledky vyhľadávania

 1. Odstraňovanie prioritných látok a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Barbora Urminská, Angelika Kassai, Katarína Šimovičová
  Derco Ján ; 046290  Urminská Barbora ; 046290 Kassai Angelika Šimovičová Katarína
  Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno . online, s. 5-15
  biologická rozložiteľnosť integrované procesy mikropolutanty odpadové vody ozón prioritné látky kombinované procesy reaktory toxicita
  http://vodnihospodarstvi.cz/download/Mlada-voda-brehy-mele-2018.pdf
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Čistenie priesakových vôd zo skládok tuhých komunálnych odpadov / aut. Ján Derco, Žgajnar Andreja Gotvajn
  Derco Ján ; 046290  Gotvajn Žgajnar Andreja
  Zborník príspevkov zo 7. ročníka vedeckej konferencie "Priemyselné emisie 2017", 10.-11. októbra 2017, Bratislava / . S. 42-56
  aktivovaný kal aktivacia s časovou segregáciou Fentonova reakcia biologická rozložiteľnosť kombinované procesy ozonizácia toxicita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Využitie ozónu na odstránenie 2-MBT z modelovej vody / aut. Ján Derco, Angelika Kassai, Jana Tkáčová, Michal Melicher, Lenka Sumegová
  Derco Ján ; 046290  Kassai Angelika Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; 046290
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 58, č. 1-2 (2015), s. 4-9
  biologická rozložiteľnosť kinetika mineralizácia parciálna oxidácia rezistentné látky toxicita 2-merkaptobenztiazol ozónizácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Vybrané kapitoly zo všeobecnej, potravinárskej a nutričnej toxikológie / rec. Elena Piecková, Denisa Liptáková, Viktor Prachar, Ľubomír Valík ; rec. Jana Minarovičová
  Liptáková Denisa ; 043360  Prachar Viktor Valík Ľubomír ; 043360 Piecková Elena (rec.) Minarovičová Jana (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU v Bratislave, 2015 . - 244 s. [10,420 AH]
  ISBN 978-80-227-4406-5
  toxikológia toxicita toxíny rastlín, živočíchov, húb a mikroorganizmov chemické toxické prvky a zlúčeniny
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Štúdium toxického potenciálu selénového chinolónu na bunkách rastúcich in vitro a trojdimenzionálnom tkanivovom modely EpiDermTM / aut. Michaela Janošková, Soňa Jantová
  Janošková Michaela  Jantová Soňa ; 043260
  17. celoslovenská študentská vedecká konferencia Chémia a technológie pre život s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11.11.2015 . CD-ROM, s. 51-52
  chinolóny toxicita bunkové línie EpiDerm model
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Toxické účinky vybraných hydroxyderivátov a ich identifikácia pomocou FT-IR / aut. Lenka Blinová, Viktor Varga
  Blinová Lenka ; M5100  Varga Viktor
  Nové trendy v hasiacich látkach a technológiách . CD-ROM, s. 13-28
  hydroxyderiváty vyššie alkoholy toxicita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Nanočastice v životnom prostredí a ich toxické účinky / aut. Adriána Drobňáková, Lukáš Hrdlička, Josef Prousek
  Drobňáková Adriána ; 046290  Hrdlička Lukáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290
  Studentská odborná konference Chemie je život 2015, 3. prosince 2015, Brno : . S. 48-53
  nanočastice toxicita fotokatalyzátory TiO2 ZnO magnetit (Fe3O4) fotodegradácia
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Odstraňovanie 2-merkaptobenztiazolu z vôd pôsobením ozónu
  Derco Ján ; C6290  Kassai Angelika Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; C6290
  Vodní hospodářství . Roč. 64, č. 5 (2014), s. 9-14
  benztiazolové deriváty biologická rozložiteľnosť kinetika mineralizácia parciálna ozidácia rezistentné látky toxicita
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Dusíkaté a sírne zlúčeniny v životnom a pracovnom prostredí
  Kubica Peter ; M  Blinová Lenka (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 51s CD
  Occupational Health and Safety toxicity toxicita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87403
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Typové scenáre požiarov, výbuchov a toxicity pri havarijných situáciách
  Novotný Miroslav  Martinka Jozef ; M5000
  Bezpečná práca . Roč. 44, č. 5 (2013), s.17-18
  havarijné situácie toxicita
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok