Výsledky vyhľadávania

 1. Simultaneous analysis of carbohydrates, polyols and amines in urine samples using chemical ionization gas chromatography with tandem mass spectrometry / aut. Róbert Kubinec, Peter Kotora, Viktória Ferenczy, Jaroslav Blaško, Peter Podolec, Alexandra Hengerics-Szabó, Darina Behulová, Václav Bierhanzl, Radomír Čabala, Stanislav Stuchlík, Wojciech Filipiak, Ngo Manh Thang
  Kubinec Róbert  Kotora Peter ; 020040 Ferenczy Viktória Blaško Jaroslav Podolec Peter Hengerics Szabó Alexandra Behulová Darina Bierhanzl Václav Čabala Radomír Stuchlík S Filipiak Wojciech Thang Ngo Manh
  Journal of Separation Science . Vol. 41, iss. 2 (2018), s. 449-458
  chemická ionizácia plynová chromatografia gas chromatography
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Analysis of triglycerides in butter, plant oils, and adulterated butter with LPGC-MS / aut. Žofia Szabóová, Jaroslav Blaško, Paulína Galbavá, Ľuboš Nižňanský, Renáta Górová, Wojciech Filipiak, Karel Musil, Radomír Čabala, Ľudmila Gabrišová, Marián Peciar, Róbert Kubinec
  Szabóová Žofia  Blaško Jaroslav Galbavá Paulína Nižňanský Ľuboš Górová Renáta Filipiak Wojciech Musil Karel Čabala Radomír Gabrišová Ľudmila ; 020040 Peciar Marián ; 020040 Kubinec Róbert
  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly : . Vol. 149, iss. 9 (2018), s. 1573-1578
  maslo plynová chromatografia butter gas chromatography
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Použitie nízkotlakovej plynovej chromatografie s hmotnostno-spektrometrickou detekciou na analýzu rastlinných olejov a masla / aut. Žofia Szabóová, Jaroslav Blaško, Paulína Galbavá, Ľuboš Nižňanský, Ľudmila Gabrišová, Oliver Macho, Róbert Kubinec
  Szabóová Žofia  Blaško Jaroslav Galbavá Paulína Nižňanský Ľuboš Gabrišová Ľudmila ; 020040 Macho Oliver ; 020040 Kubinec Róbert
  Preveda 2018 : . S. abstract no. 1716
  plynová chromatografia gas chromatography
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. HTGC-MS for determination of flavonol glycosides in nutritional supplement with extract from Vaccinium macrocarpon / aut. Ľudmila Gabrišová, Paulína Galbavá, Žofia Szabóová, Martin Juriga, Oliver Macho, Jaroslav Blaško, Róbert Kubinec, Wojciech Filipiak, Janka Kubincová, Marián Peciar
  Gabrišová Ľudmila ; 020040  Galbavá Paulína Szabóová Žofia Juriga Martin ; 020040 Macho Oliver ; 020040 Blaško Jaroslav Kubinec Róbert Filipiak Wojciech Kubincová Janka Peciar Marián ; 020040
  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly : . Vol. 149, iss. 9 (2018), s. 1623-1627
  plynová chromatografia derivatizácia fast gas chromatography derivatization
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Analýza cigaretového popola metódou GC s tandemovým hmotnostným spektrometrom / aut. Zuzana Cíchová, Paulína Galbavá, Žofia Szabóová, Ľudmila Gabrišová, Peter Peciar, Jaroslav Blaško, Róbert Kubinec
  Cíchová Zuzana  Galbavá Paulína Szabóová Žofia Gabrišová Ľudmila ; 020040 Peciar Peter ; 020040 Blaško Jaroslav Kubinec Róbert
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017 : . S. 890-894, online
  plynová chromatografia gas chromatography
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Jednoduchá a rýchla metóda disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina na analýzu vzoriek s obsahom etanolu / aut. Dušan Palacka, Alexandra Suranová, Silvia Zichová, Svetlana Hrouzková
  Palacka Dušan  Suranová Alexandra Zichová Silvia ; 041000 Hrouzková Svetlana ; 041000
  Czech Chemical Society Symposium Series : . Vol. 15, iss. 2 (2017), s. 88-91
  disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina plynová chromatografia validácia matricové vplyvy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Novovyvinutá plynovochromatografická metóda analýzy nápojov vyrábaných z hrozna / aut. Ľudmila Gabrišová, Paulína Galbavá, Žofia Szabóová, Oliver Macho
  Gabrišová Ľudmila ; 020040  Galbavá Paulína Szabóová Žofia Macho Oliver ; 020040 Peciar Peter ; 020040 Blaško Jaroslav Peciar Marián ; 901010
  Preveda 2017 : . S. 1657, online
  analýza plynová chromatografia gas chromatography
  https://abstracts.preveda.sk/?abstract=1657
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. Characterization of nutritional supplement with content of Vaccinium macrocarpon based on comparison of chosen flavonol glycosides by HTGC-MS 126 / aut. Ľudmila Gabrišová, Peter Kotora, Peter Peciar, Juraj Kabát, Paulína Galbavá, Žofia Szabóová, Jaroslav Blaško, Róbert Kubinec
  Gabrišová Ľudmila ; 020040  Kotora Peter ; 020040 Peciar Peter ; 020040 Kabát Juraj ; 020040 Galbavá Paulína Szabóová Žofia Blaško Jaroslav Kubinec Róbert
  Proceedings of the 13th International Students Conference “Modern Analytical Chemistry”, Prague, 21-22 September 2017 / . S. 126-132
  plynová chromatografia flavonol glykozidy gas chromatography
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Analýza prchavých látok v moči pomocou mikroextrakčnej techniky INCAT / aut. Paulína Galbavá, Žofia Szabóová, Ľudmila Gabrišová, Peter Peciar, Oliver Macho, Zuzana Cíchová, Róbert Kubinec, Jaroslav Blaško
  Galbavá Paulína  Szabóová Žofia Gabrišová Ľudmila ; 020040 Peciar Peter ; 020040 Macho Oliver ; 020040 Cíchová Zuzana Kubinec Róbert Blaško Jaroslav
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017 : . S. 927-932, online
  INCAT gas chromatography plynová chromatografia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vývoj novej plynovochromatografickej metódy na stanovenie látok v hroznových nápojoch / aut. Ľudmila Gabrišová, Paulína Galbavá, Žofia Szabóová, Jaroslav Blaško, Marián Peciar, Peter Kotora, Oliver Macho, Peter Peciar
  Gabrišová Ľudmila ; 020040  Galbavá Paulína Szabóová Žofia Blaško Jaroslav Peciar Marián ; 020040 Kotora Peter ; 020040 Macho Oliver ; 020040 Peciar Peter ; 020040
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017 : . S. 922-926, online
  plynová chromatografia gas chromatography
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok