Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 10  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stus14187^"
 1. Štúdium vplyvu rozdielneho množstva prídavku AlTi5B1 na veľkosť dendritických buniek v zliatine AlSi9Cu1.
  Mitríková Lucia  Chaus Alexander (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2012
  MTF ; . - 70 s príl
  priemyselné a umelecké zlievarenstvo Industrial and Art Foundry mechanical properties mechanické vlastnosti kvantitatívna metalografia silumíny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81039
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Recyklovanie vratných zlievarenských silumínov = Recycling reversible of foundry Al - Si alloys : Diplomová práca
  Srnková Zuzana  Murgaš Marián (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2007
  MTF ; . - 64 s 1 CD-ROM
  silumíny recyklácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Spracovanie silumínu so zvýšeným obsahom železa. Treatment of silumin with increased iron content
  Murgaš Marián ; M230  Pokusová Marcela ; M230 Mihál Stanislav ; M230
  Slévárenství . Roč. 55, č. 10 (2007), s.456-458
  silumíny
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 4. Spracovanie silumínu so zvýšeným obsahom železa
  Pokusová Marcela ; M230  Mihál Stanislav ; M230 Murgaš Marián ; M230
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : . s.203-208
  silumíny
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 5. Recyklovanie zlievarenských silumínov : Bakalárska práca
  Srnková Zuzana  Murgaš Marián (xxx) ; M230
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZl, 2005
  MTF ; . - 41 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zlievanie recyklácia silumíny
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Spracovanie vratných silumínov. Processing of scrap Al-Si alloys
  Murgaš Marián ; M230 
  Spolupráca 2004 Wspólpraca . s.9-13
  silumíny
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - xxx
  článok

  článok

 7. Dosadzovanie eutektických silumínov pri tuhnutí pod tlakom. Feeding of the hypoeutectic silumins during solidification under pressure
  Stanček Ladislav ; J280  Batyšev A.I. Batyšev K.A. Čaplovič Ľubomír ; M1000
  Technológia 2001 : . s.547-550
  silumíny tuhnutie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 8. Morfológia eutektického kremíka silumínov pri liatí s kryštalizáciou pod tlakom s vynúteným prúdením
  Stanček Ladislav ; J280  Čaplovič Ľubomír ; M1000 Čaplovičová Mária
  Technológia 95 : . s.235-237
  silumíny Kryštalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Hraničné podmienky procesu tvarovania povrchu silumínu AlSi10 v elektromagnetickom kryštalizátore
  Pokusová Marcela ; M230 
  Zborník vedeckých prác Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislava. Zväzok 2. 1994 . s.103-108
  silumíny
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok

 10. Sekundárne spracovanie vratných silumínov v zlievarenstve
  Mäsiar Harold ; M  Murgaš Marián ; M230
  METAL 93 : . s.299-309
  silumíny
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  článok

  článok