Výsledky vyhľadávania

 1. ŠVOČ 55 : 55th international student´s scientific conference, volume of articles. Zvolen 6th May 2014
  Zvolen : Technical University in Zvolen, 2014 . - 1 CD-ROM
  ISBN 978-80-228-2568-9
  manažment marketing protipožiarna bezpečnosť
  zborník (príspevkov)
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 2. Spracovanie prehľadu skúšobných metód používaných na hodnotenie káblov pre účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb
  Mohelníková Daniela ; M  Martinka Jozef (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety fire fire safety požiar protipožiarna bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79298
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Požiarna ochrana v papierenskom priemysle
  Srniak Ján ; M  Chrebet Tomáš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 50s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety fire safety fire protipožiarna bezpečnosť požiar
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66362
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Posúdenie vplyvu prediktívnej údržby na BOZP a protipožiarnu bezpečnosť
  Švehla Martin ; M  Martinka Jozef (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 48s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety fire safety protipožiarna bezpečnosť BOZP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70921
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vplyv hustoty tepelného toku na čas vznietenia OSB dosiek
  Buštorová Martina ; M390  Martinka Jozef ; M5000 Tureková Ivana ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000
  Požární ochrana 2011 : . s.24-26
  protipožiarna bezpečnosť tepelný tok
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - xxx
  článok

  článok

 6. Experimentálne stanovenie koeficienta tepelnej vodivosti protipožiarneho náteru DEXAFLAMM - R
  Martinka Jozef ; M5000  Kasalová Ivana ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Požární ochrana 2011 : . s.188-191
  protipožiarne nátery protipožiarna bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Zdolávanie požiarov vo výškových budovách
  Škvarková Dana  Bartoš Vladimír (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work protipožiarna bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72695
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha