Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza vplyvu zateplenia základovej konštrukcie z tepelnotechnického a ekonomického hľadiska
  Ingeli Rastislav ; 010180 
  Buildustry . Roč. 3, č. 1 (2019), CD-ROM, s. 13-15
  tepelné mosty tepelné straty
  http://www.briainvenia.sk/edicie/casopis-buildustry?fbclid=IwAR05yLmywOxn7mYxCB3WhteL34rdPvd_rVFuAIkg1hXOeaovKoZBWA3mp7w
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Teoretická a experimentálna analýza kritických detailov v ultranízkoenergetických budovách
  Ingeli Rastislav ; 010180 
  Tepelná ochrana budov 2017. Quo vadis tepelná ochrana budov : . S. 173-178
  tepelné mosty tepelné straty analýza ultranízkoenergetické budovy
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Optimalizácia tepelnej straty sálaním pri prevádzke kotlov na biomasu
  Víchová Kamila ; 010290 
  Vykurovanie 2016 : . CD-ROM, s. 103-106
  biomasa tepelné straty kotly na biomasu
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Analýza tepelných strát a účinností kotlov spaľujúcich biomasu
  Víchová Kamila ; 010290 
  TZB Haustechnik : . Roč. 24, č. 1 (2016), s. 46-49
  zdroj tepla účinnosť tepelné straty metodika hodnotenia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Výpočet energetickej účinnosti vykurovacích systémov
  Krajčík Michal ; 010290 
  Meranie a rozpočítanie tepla 2015 : . CD-ROM, s. 119-126
  energetická účinnosť tepelné straty vykurovací systém
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Koncepčný návrh vykurovania bytového domu elektrickou energiou
  Klenovičová Edita ; V  Koudelková Daniela (škol.) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 25
  technika prostredia budov Environmental Technology of Buildings underfloor heating elektrické vykurovanie podlahové vykurovanie tepelné straty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101414
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Energetická náročnosť vykurovania nekrytého bazénu
  Jančovič Miroslav ; J  Záležáková Lucia (škol.) ; J270
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 44
  energetické strojárstvo Power Engineering heating heat balance swimming pool vykurovanie bazén tepelné straty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89784
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Comparison of thermal bridges calculate method through typical details in low energy designing
  Buday Peter ; V180  Ingeli Rastislav ; V180 Vavrovič Boris ; V180
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 126-129
  linear thermal transmittance lineárny stratový súčiniteľ tepelné mosty tepelné straty thermal bridge thermal loses typical details typické detaily
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Integration of Small Wind Energy Source for Optimization of Energy Efficiency in Residential Building / aut. Rastislav Ingeli, Eva Jankovichová, Minh Nguyen Tien, Miroslav Čekon
  Ingeli Rastislav ; V180  Jankovichová Eva ; V270 Nguyen Tien Minh ; V270 Čekon Miroslav
  Advanced Materials Research . Vol. 1041 (2014), CD ROM, s. 162-166
  tepelné straty obnoviteľné zdroje energie veterná turbína wind turbine renewable energy sources thermal losses
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vplyv obnovy obalových konštrukcií na tepelné straty.
  Kurčová Mária ; V290 
  TZB Haustechnik . Roč.21, č. 4 (2013), s.24-26
  Heat loss tepelné straty
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok