Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v spoločnosti PSS Svidník, a.s.
  Pirová Denisa ; M  Hrablik Martin (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 60s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant Human Resources Management spokojnosť zamestnancov odmeňovanie zamestnancov pracovný výkon riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94544
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Prieskum spokojnosti zamestnancov v rámci fungujúceho systému manažérstva kvality v organizácii
  Sloboda Marek ; M  Šurinová Yulia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality quality management system quality kvalita systém manažérstva kvality spokojnosť zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92050
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh opatrení na zlepšenie personálneho marketingu a získavania nových zamestnancov z trhu práce v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
  Krajčovič Matej ; M  Hrablik Martin (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant corporate culture turnover fluktuácia firemná kultúra spokojnosť zamestnancov personálny marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102436
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Faktory ovplyvňujúce spokojnosť a výkonnosť zamestnancov
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 
  Acta Universitatis Matthiae Belii . Roč. 14, č. 1 (2012), s.41-45
  výkonnosť spokojnosť zamestnancov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Motivačné stimuly zamestnancov v podniku ICOPAL : Bakalárska práca
  Kutyiková Gabriela  Sawicki Silvester (škol.) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 54 s., CD-ROM
  remuneration motivation spokojnosť zamestnancov odmeňovanie personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61988
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie v podniku I.D.C. Holding, a.s., o.z. Pečivárne Sereď : Bakalárska práca
  Remenárová Kristína  Hrablik Chovanová Henrieta (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 59 s., CD-ROM
  zamestnanec spokojnosť zamestnancov zamestnanecké výhody motivation priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61997
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh pre zefektívnenie stabilizácie zamestnancov v spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Senec : Diplomová práca
  Izakovič Jozef  Jakábová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 74 s., CD-ROM
  stabilization motivation spokojnosť zamestnancov fluktuácia stabilizácia priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67929
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh opatrení k zlepšeniu hodnotenia zamestnancov : Bakalárska práca
  Topoľská Veronika  Bilčík Alexander (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 49 s., CD-ROM
  evaluation of employees hodnotenie zamestnancov spokojnosť zamestnancov kritériá hodnotenia výkon personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62082
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Spokojnosť zamestnancov podporovaná benefitmi
  Ondrušková Otília ; M190  Chatrnúchová Lucia ; M4000 Sablik Jozef ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2010), s.27-29
  zamestnanec motivácia spokojnosť zamestnancov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Návrh opatrení na skvalitnenie procesu stabilizácie zamestnancov v podmienkach RONA, a.s., Lednické Rovne
  Geregová Jaroslava  Hasayová Martina (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  spokojnosť zamestnancov stabilization motivation stabilizácia motivácia fluktuácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26793
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha