Výsledky vyhľadávania

 1. JIT and Kanban methods as the tools for planning, running and optimization of material flow
  Krajčová Katarína ; M2000  Pecháček František ; M2000
  Proceedings of the II Central European Conference on Logistics 2011 : . s.191-195
  just in time kanban
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 2. Projektovanie výrobnej linky s využitím CA systémov = Production line projecting by using CA systems : Diplomová práca
  Mihálik Tomáš  Matúšová Miriam (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 78 s prílohy (1 CD-ROM)
  projektovanie just in time montáž robot
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh zdokonalenia logistických činností v JIT podniku Faurecia Slovakia, spol. s r.o. Trnava = The suggestion of improvement of logistic activities in JIT plant Faurecia Slovakia, Ltd., Trnava : Diplomová práca
  Orlová Zuzana  Richter Milan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 82 s 1 CD-ROM
  logistika just in time
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh zdokonalenia výrobnej logistiky v spoločnosti TOPOS Tovarníky, a. s. = Improvement proposal of production logistic in TOPOS Tovarníky : Diplomová práca
  Stankovský Peter  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 89 s Prílohy, 1 CD-ROM
  výrobná logistika just in time
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie plánovania a riadenia výrobných procesov princípom JIT (Kanban) vo firme HDO SK, s.r.o. Myjava = Procurations proposal of improvement planing and managing production processes principles JIT (Kanban) in company HDO SK, s.r.o. Myjava : Bakalárska práca
  Štefíková Zdenka  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD-ROM
  plánovanie a riadenie just in time kanban
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Optimalizácia výrobných tokov v spoločnosti = Activities of informations management : Diplomová práca
  Zámečník Zdenko  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 61 s príl., 1 CD-ROM
  materiálový tok kanban just in time
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh opatrení pri implementácii moderných prístupov k riadeniu výrobného procesu : Bakalárska práca
  Golis Martin  Vajcíková Katarína (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  just in time TPM kanban
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Možnosti aplikácie princípov JIT a KANBAN pri plánovaní a riadení výrobných procesov vo firme : Bakalárska práca
  Makyšová Helena (xxx) ; M4000  Zámečník Zdenko
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment plánovanie riadenie just in time kanban
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh na zvýšenie efektívnosti dodávok JIT podniku Menzolit-Fibron, s.r.o. Trnava : Bakalárska práca
  Sekera Jozef  Makyšová Helena (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2005
  MTF ; . - 57 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment just in time logistika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha