Výsledky vyhľadávania

 1. Spôsob a systém detekcie úniku trosky do medzipanvy v procese kontinuálneho odlievania ocele : úžitkový vzor č. 8424 / aut. Gergely Takács, Karol Ondrejkovič
  Takács Gergely ; 020020  Ondrejkovič Karol ; 020020
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019 . - 7 s.
  automatizácia detektory automation detectors
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Bezpečnosť plynových kotolní z hľadiska riadiaceho systému
  Koudelková Daniela ; 010290 
  Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov : . S. 113-116
  kotolňa riadenie detektory
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Large Hadron Collider - princíp činnosti a využitie
  Vujisicová Nikoleta ; E  Pavlovič Márius (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 58 s
  Electrical Engineering detektory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84243
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Stanovenie váhových faktorov vybraného ex-core detektora pre reaktory VVER-440 metódou Monte Carlo
  Gaži Dušan ; E  Farkas Gabriel (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 88 s
  Elektroenergetika elektrotechnika Power machinery VVER-440 Monte Carlo detektory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70953
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Introduction to Sensors
  Vetelino John  Reghu Aravind
  Boca Raton : Taylor & Francis Group, 2011 . - 180 s
  ISBN 978-1-4398-0852-8
  senzory detektory
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0002
  kniha

  kniha

 6. Detektory vonkajšej perimetrie objektu
  Reiter Miroslav ; E  Kempný Milan (škol.) ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 47 s
  Aplikovaná informatika detektory zabezpečovacie systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63639
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Charakterizácia vybraných vlastností fotodetektorov
  Kolesár Michal  Chovan Jozef (škol.) ; R Uherek František (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 50 s
  Mikroelektronika detektory elektronika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh pracoviska pre meranie vlastností PIR detektorov
  Petráš Pavol  Uherek František (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 60 s
  Mikroelektronika detektory
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Modely fázových detektorov v prostredí Matlab-Simulink = Phase-frequuency detector models in Malab-Simulink : Bakalárska práca
  Oravec Róbert  Eliáš Andrej (XXX) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007
  MTF ; . - 36 s 1 CD-ROM
  detektory simulácia
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Detektory pro bezdotykové měření teplot
  Lysenko Vladimír 
  1. vyd.
  Praha : BEN - technická literatura, 2005 . - 150 s
  ISBN 80-7300-180-2
  detektory meranie teploty snímače teploty tepelné prevodníky, čidlá
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1101
  SJF0200
  MTF2100
  Detektory pro bezdotykové měření teplot

  kniha