Výsledky vyhľadávania

 1. Porovnanie moderných a konvenčných spôsobov navárania z hľadiska zmeny vnútornej štruktúry materiálu.
  Sobotová Terézia  Kovaříková rod. Sukubová Ingrid (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  topography cladding topografia abrazia metalografická analýza laser laser naváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90918
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Metalografická analýza a príprava termodynamickej databázy pre komplexné kovové zliatiny systému Al-Pd-Co : Bakalárska práca
  Ďuriška Libor ; M1000  Černičková Ivona (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011 . - 65 s., CD-ROM
  metalografická analýza materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74928
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Modelovanie fázových rovnováh a metalografická analýza ocele Böhler K110 : Bakalárska práca
  Kašička Stanislav  Čička Roman (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 57 s., CD-ROM
  phase steel microstructure metalografická analýza oceľ mikroštruktúra fáza materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74902
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Veľkoplošné zváranie kombinovaných kovov v pevnom stave : Dizertačná práca
  Gatial Martin ; M140  Turňa Milan (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011 . - 128 s., autoreferát
  explosion welding heat treatment tepelné spracovanie titán hliník meď metalografická analýza zváranie explóziou strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86445
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Prehľad tepelného spracovania titánu a titánových zliatin
  Tóthová Andrea  Pinke Peter (škol.) ; M360
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  titán metalografická analýza tepelné spracovanie deformation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74965
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Analýza príčin poškodenia membránových pružín
  Olláry Alfréd  Hazlinger Marián (škol.) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  únava materiálu metalografická analýza trhliny cracks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75358
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Štúdium rekryštalizačného procesu v titánovej zliatine Ti6Al4V
  Nagyová Erika  Pinke Peter (škol.) ; M360
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  rekryštalizačné žíhanie metalografická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75361
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Metalografická analýza zvarových spojov = Metallography of welded joints : Diplomová práca
  Eliášová Ivana ; M1000  Kusý Martin (xxx) ; M1000 Farský Stanislav (konz.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009 . - 92 s Prílohy, 1 CD-ROM
  zvariteľnosť zvarové spoje metalografická analýza
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza poškodeného strižného nástroja = Analysis of a damaged cutting tool : Diplomová práca
  Boor Slavomír  Hazlinger Marián (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 76 s 1 CD-ROM
  strižné nástroje únava materiálu metalografická analýza fraktografia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vplyv technologických parametrov tepelného spracovania na štruktúru ložiskovej ocele 85Mn3 = The influence of heat treatment technological parameters on a microstructure of the bearing steel 85Mn3 : Diplomová práca
  Vizváry Jaroslav  Jankovič Jozef (xxx) ; M950 Sedlická Viktória (konz.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD-ROM)
  tepelné spracovanie kalenie metalografická analýza
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha