Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv parametrov depozície na štruktúrne a mechanické vlastnosti povlakov TiCrN / aut. Martin Sahul, Miroslav Sahul, Marián Haršáni, Paulína Zacková, Ľubomír Čaplovič, Viktoria Matveeva, Miroslav Béger
  Sahul Martin ; M1000  Sahul Miroslav ; M3000 Haršáni Marián ; M1000 Zacková Paulína ; M1000 Čaplovič Ľubomír ; M1000 Matveeva Viktoria Béger Miroslav
  Vrstvy a povlaky 2015 : . CD-ROM, [8] s.
  povlaky
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Korózna odolnosť povlakov deponovaných pomocou PVD a PACVD metódy / aut. Miroslav Béger, Jozef Sondor, Martin Kusý, Martin Babinec, Martin Sahul, Paulína Zacková
  Béger Miroslav  Sondor Jozef Kusý Martin ; M1000 Babinec Martin ; M1000 Sahul Martin ; M1000 Zacková Paulína ; M1000
  Vrstvy a povlaky 2015 : . CD-ROM, [15] s.
  povlaky
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Vrstvy a povlaky 2014. Coatings and layers 2014 : Zborník prednášok. Rožnov pod Radhoštěm, 20.10.-21.10.2014
  Trenčín : Miloš Vavrík - Kníhviazačstvo, 2014 . - 201 s
  ISBN 978-80-970824-3-7
  vrstvy povlaky
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3010
  kniha

  kniha

 4. Určenie kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík deponovaných povlakov v systéme "povlak-bok zuba" z tribologického hľadiska
  Zápotočný Ján ; J  Bošanský Miroslav (škol.) ; J0030
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 72 . - 88 s
  ISBN 978-80-227-4183-5
  coatings gearing povlaky ozubené súkolesie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86915
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 5. The Development of Tribologically Optimized Surfaces by Nanolayers and Strengthening Phases
  Enger Marco ; M3000  Blaškovitš Pavol (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014 . - 140 s
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials povlaky amorfné termoplasty mazivá trenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80860
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vplyv vybraných typov povlakov na životnosť elektród určených na bodové odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov / aut. Peter Jaško, Pavol Sejč, Peter Baksa
  Jaško Peter ; J0050  Sejč Pavol ; J280 Baksa Peter ; J0050
  Zváranie - Svařování : . Roč. 63, č. 11-12 (2014), s. 239-245
  povlaky bodové odporové zváranie resistance spot welding
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Vplyv tlaku a dodatočných plynov na tvrdosť W-C povlakov pripravovaných DC magnetrónovým naprašovaním
  Hviščová Petra  Lofaj František ; M1000 Novák Michal ; M1000 Lattová Anna
  SEMDOK 2013 : . s.162-166
  povlaky naprašovanie
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Zvýšenie životnosti lemovacích hláv použitím povlakov TiN/ZrN + Movic deponovaných katódovým oblúkovým naparovaním a magnetronovým naprašovaním
  Sondor Jozef  Béger Miroslav Čaplovič Ľubomír ; M1000 Sahul Martin ; M1000
  Vrstvy a povlaky 2013. Coatings and layers 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.[10]
  povlaky naprašovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vrstvy a povlaky 2013. Coatings and layers 2013 [elektronický zdroj] : Zborník prednášok. Rožnov pod Radhoštěm, 30.9.-1.10.2013
  Trenčín : Miloš Vavrík - Kníhviazačstvo, 2013 . - 183 s
  . - CD-ROM
  ISBN 978-80-970824-2-0
  vrstvy povlaky
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1020
  kniha

  kniha

 10. Príprava a charakterizácia tvrdých povlakov na kovových materiáloch : dizertačná práca
  Bohovičová Jana ; M1000  Hudáková Mária (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013 . - 151 s
  Materials Engineering ledeburitic tool steel tvrdé povlaky nástrojové ocele povlaky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78514
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha