Výsledky vyhľadávania

 1. Translačné kódy so samoopravnými vlastnosťami
  Chňupa Peter ; E  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 35 s
  Telekomunikácie Telecommunications correction detection error block linear korekcia detekcia kód chyba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65449
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Zvýšená nepriezvučnosť konštrukcií - vplyv na plošnú hmotnosť hrúbku deliacej steny
  Tomašovič Peter ; V180  Gašparovičová Viera ; V180
  Noise and vibration in practice. Hluk a kmitanie v praxi. : . s.117-120
  airborne sound insulation budova building correction korekcia vzduchová nepriezvučnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv snehu na variáciu tiažového zrýchlenia na observatóriu Conrad
  Mikolaj Michal 
  Juniorstav 2013 : . CD-ROM, [6] s.
  correction Gravitácia Gravity korekcia sneh sneh ako vodný ekvivalent snow snow water equivalent
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Odhad presnosti určenia korekcií absolútnych gravimetrických meraní
  Mikolaj Michal 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  atmosféra atmosphere correction Gravity korekcia tiažové zrýchlenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Hydrologický signál v geodetických meraniach
  Mojzeš Marcel ; V130  Mikolaj Michal
  Transport vody,chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra : . s.502-513
  correction global navigation satellite system globálny navigačný satelitný systém Gravitácia Gravity hydrológia hydrology korekcia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Analýza výsledkov kalibrácie vodorovných kruhov
  Hašková Veronika ; V140  Lipták Miroslav ; V140
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010 : . s.nestr.
  calibration correction kalibrácia korekcia polynomial series polynomický rad trigonometric series trigonometrický rad
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Protecting Information : From Classical Error Correction to Quantum Cryptography
  Loepp Susan  Wootters William K
  Cambridge : Cambridge University Press, 2006 . - 287 s
  ISBN 0-521-53476-3
  ochrana údajov korekcia kryptografia kódovanie informácií
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Optimization of cylindrical involute cearing for efficiency as main objective function = Optimalizácia čelného evolventného ozubenia z hľadiska účinnosti ako hlavnej cieľovej funkcie
  Vereš Miroslav ; J130  Bošanský Miroslav ; J130
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 9, č. 3-B (2005), s.211-216
  viacparametrická optimalizácia s obmedzeniami evolventné ozubenie korekcia účinnosť prenosu výkonu
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Metodika určovania hodnoty, korekcie a neistoty pri nepriamych meraniach veličín. Method to determine value, correction and uncertainty of indirect measurements of quantities
  Maduda Miroslav ; M160 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 16 (2004), s.91-98
  veličiny hodnota korekcia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok